Bekostiging van het praktijkonderwijs

Het praktijkonderwijs kent nu een gedeelde bekostiging: het budget dat een pro-school voor een leerling ontvangt is gesplitst in een basis- en een ondersteuningsbedrag. Het basisbedrag ontvangt de school rechtstreeks van DUO. Het ondersteuningsbedrag dat de school ontvangt (ook van DUO) wordt afgetrokken van het budget lichte ondersteuning van het samenwerkingsverband.

In opdracht van het ministerie van OCW heeft KBA Nijmegen onderzoek gedaan naar de opties van gedeelde of ongedeelde bekostiging van het praktijkonderwijs. Het onderzoek heeft zich gericht op twee hoofdvarianten van de bekostiging praktijkonderwijs, namelijk de huidige, gedeelde bekostiging of een nieuwe, ongedeelde bekostiging. In de overweging om wel of niet voor een ongedeelde bekostiging te kiezen, speelt ook de vraag mee of dat consequenties heeft (of zou moeten hebben) voor toekenning van de toelaatbaarheidsverklaring (TLV) voor het praktijkonderwijs.

De voor- en nadelen van de twee bekostigingsvarianten afwegend luidt de conclusie van het onderzoek dat er valide argumenten zijn om tot een ongedeelde bekostiging van het praktijkonderwijs te besluiten. Een tweede conclusie luidt dat het niet wenselijk is om de school voor praktijkonderwijs zelf te laten besluiten over de toelaatbaarheid van een leerling. Aanbevolen wordt om die bevoegdheid bij het samenwerkingsverband te laten, zoals in de huidige situatie het geval is.

Auteurs: drs. Ton Eimers, Rita Kennis MSc

Lees ook

beroepsonderwijs

Tussenevaluatie Subsidieregeling flexibel beroepsonderwijs in de derde leerweg

drs. Erik Keppels

Geplaatst op 31 juli 2023 Lees publicatie
arbeidsmarkt

Maatschappelijke kosten en baten Transitieroutes in Gelderland

drs. Jan Raaijman

Geplaatst op 3 februari 2023 Lees publicatie

Op de hoogte blijven?

Inschrijven nieuwsbrief