Benchmark middelbaar beroepsonderwijs 2017

Sinds in 2004 de eerste, toen nog onvolledige, basisregistraties onderwijs (BRON) beschikbaar kwamen, is de MBO Raad gestart met het ontwikkelen van een Benchmark MBO waarin mbo-instellingen hun prestaties op het gebied van studiesucces kunnen vergelijken met die van de mbo-sector. In 2006 verscheen de eerste sectorrapportage en in de daaropvolgende jaren is de benchmark MBO, bouwsteen studiesucces volgens een groeimodel verder uitgebouwd. Het primaire doel is echter vanaf de start onveranderd: het aanreiken van gegevens over studiesucces aan de hand waarvan onderwijsinstellingen kunnen zien waar zij hun prestaties kunnen verbeteren. Dit rapport is dus primair bedoeld voor onderwijsinstellingen in het mbo.

Downloads:
Rapportage 2017

Zie ook:

Rapportage 2018
Rapportage 2019
Rapportage 2020

Lees ook

beroepsonderwijs

Tussenevaluatie Subsidieregeling flexibel beroepsonderwijs in de derde leerweg

drs. Erik Keppels

Geplaatst op 31 juli 2023 Lees publicatie
arbeidsmarkt

Maatschappelijke kosten en baten Transitieroutes in Gelderland

drs. Jan Raaijman

Geplaatst op 3 februari 2023 Lees publicatie

Op de hoogte blijven?

Inschrijven nieuwsbrief