Benchmark middelbaar beroepsonderwijs 2018

Vanaf 2004 is op initiatief van de MBO Raad gewerkt aan de ontwikkeling van een benchmark MBO, die mbo-instellingen voorziet van betrouwbare gegevens ter vergelijking en verbetering van resultaten. De benchmark kent drie bouwstenen: financiën, medewerkerstevredenheid en studiesucces. Naast instellingsspecifieke rapportages en een interactieve portal omvat de  bouwsteen studiesucces een overkoepelende rapportage over het mbo als geheel: de sectorrapportage. Studiesucces werd hierin aanvankelijk uitgedrukt in de indicatoren jaarresultaat en diplomaresultaat.
De afgelopen jaren is het aantal indicatoren uitgebreid waardoor een breder en evenwichtiger beeld van de prestaties van de scholen is ontstaan.

Download:
Rapportage 2018

Zie ook:
Rapportage 2017
Rapportage 2019
Rapportage 2020

Lees ook

beroepsonderwijs

Tussenevaluatie Subsidieregeling flexibel beroepsonderwijs in de derde leerweg

drs. Erik Keppels

Geplaatst op 31 juli 2023 Lees publicatie
arbeidsmarkt

Maatschappelijke kosten en baten Transitieroutes in Gelderland

drs. Jan Raaijman

Geplaatst op 3 februari 2023 Lees publicatie

Op de hoogte blijven?

Inschrijven nieuwsbrief