Benchmark middelbaar beroepsonderwijs 2020

In opdracht en onder regie van de MBO Raad voert KBA Nijmegen jaarlijks de benchmark mbo, bouwsteen studiesucces uit. Onderdeel van de benchmark is deze sectorrapportage, waarin het accent ligt op het mbo als geheel.
In deze samenvatting presenteren we de kernbevindingen over (ontwikkelingen in) de mbo-studentenpopulatie en over het studiesucces in het mbo. De cijfers zijn ontleend aan databestanden van DUO.

Download:
Rapportage 2020

Zie ook:
Rapportage 2017
Rapportage 2018
Rapportage 2019

Lees ook

beroepsonderwijs

Tussenevaluatie Subsidieregeling flexibel beroepsonderwijs in de derde leerweg

drs. Erik Keppels

Geplaatst op 31 juli 2023 Lees publicatie
arbeidsmarkt

Maatschappelijke kosten en baten Transitieroutes in Gelderland

drs. Jan Raaijman

Geplaatst op 3 februari 2023 Lees publicatie

Op de hoogte blijven?

Inschrijven nieuwsbrief