Publicaties

Hier vindt u alle publicaties van KBA Nijmegen vanaf 2001.

Nieuwste publicaties

kwetsbare-doelgroepen-en-passend-onderwijs

Monitor passend onderwijs in het mbo

Rita Kennis MSc

Geplaatst op 12 december 2023
Om de ontwikkeling van passend onderwijs in het mbo de komende jaren te kunnen volgen, voeren KBA Nijmegen, ECBO en ResearchNed, in opdracht van het ministerie van OCW, de monitor Passend Onderwijs MBO uit. Deze monitoring loopt van 2022 tot 2026. Het doel van de monitor is tweeledig: – Zicht…
Lees publicatie
kwetsbare-doelgroepen-en-passend-onderwijs

Onderzoek naar de leerlingenstromen in het voortgezet speciaal onderwijs regio Utrecht

Kelly Beurskens MSc

Geplaatst op 3 mei 2021
Het werkveld van passend onderwijs en verwant beleid is sterk in ontwikkeling. Sinds de invoering van passend onderwijs speelt er veel tegelijkertijd: de verevening van de zware ondersteuning, de ontwikkeling van passend onderwijs zowel in het primair als voortgezet onderwijs, de ontwikkelingen in het vso, de rollen en taken van…
Lees publicatie
beroepsonderwijs

Monitor uitstroom Taalcentrum

drs. Ton Eimers

Geplaatst op 23 april 2021 Lees publicatie
algemeen

Beleid en ontwikkelingen bij ernstige enkelvoudige dyslexie

dr. Ed Smeets

Geplaatst op 14 december 2020 Lees publicatie

Op de hoogte blijven?

Inschrijven nieuwsbrief