Publicaties

Hier vindt u alle publicaties van KBA Nijmegen vanaf 2001.

Nieuwste publicaties

kwetsbare-doelgroepen-en-passend-onderwijs

Onderzoek naar de leerlingenstromen in het voortgezet speciaal onderwijs regio Utrecht

Kelly Beurskens MSc

Geplaatst op 3 mei 2021
Het werkveld van passend onderwijs en verwant beleid is sterk in ontwikkeling. Sinds de invoering van passend onderwijs speelt er veel tegelijkertijd: de verevening van de zware ondersteuning, de ontwikkeling van passend onderwijs zowel in het primair als voortgezet onderwijs, de ontwikkelingen in het vso, de rollen en taken van…
Lees publicatie
beroepsonderwijs

Monitor uitstroom Taalcentrum

drs. Ton Eimers

Geplaatst op 23 april 2021
Het Taalcentrum verzorgt in Amersfoort het eerste opvangonderwijs voor anderstalige nieuwkomers in de regio Eemland. Jongeren van 12 tot 18 jaar leren zo snel mogelijk Nederlands en worden via verschillende routes voorbereid om door te kunnen stromen naar het reguliere onderwijs: naar praktijkonderwijs, vmbo, havo, vwo, mbo of vavo. De…
Lees publicatie
algemeen

Beleid en ontwikkelingen bij ernstige enkelvoudige dyslexie

dr. Ed Smeets

Geplaatst op 14 december 2020 Lees publicatie
kwetsbare-doelgroepen-en-passend-onderwijs

Onderzoek en monitor jongeren in kwetsbare positie. RMC-subregio Amstelland en de Meerlanden

drs. Mariska Roelofs

Geplaatst op 1 juli 2020 Lees publicatie

Op de hoogte blijven?

Inschrijven nieuwsbrief