Publicaties

Hier vindt u alle publicaties van KBA Nijmegen vanaf 2001.

Nieuwste publicaties

onderwijs-en-ondersteuning

Schoolwerkt!

Kelly Beurskens MSc

Geplaatst op 15 mei 2023
Download de publicatie hieronder.    
Lees publicatie
onderwijs-en-ondersteuning

Schoolbeleid en registratie aanwezigheid en afwezigheid

drs. Mariska Roelofs

Geplaatst op 3 april 2023
In de afgelopen jaren heeft het tegengaan van ongeoorloofd verzuim in het primair onderwijs (po), voortgezet onderwijs (vo) en het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) veel aandacht gehad. Onder meer in het kader van de aanpak voortijdig schoolverlaten en het terugdringen van de thuiszittersproblematiek zijn grote inspanningen verricht om het verzuim tegen…
Lees publicatie
onderwijs-en-ondersteuning

Monitor Onderwijsloopbanen

Rita Kennis MSc

Geplaatst op 13 juli 2022 Lees publicatie
onderwijs-en-ondersteuning

Geoorloofd verzuim in het mbo

drs. Mariska Roelofs

Geplaatst op 23 november 2021 Lees publicatie

Op de hoogte blijven?

Inschrijven nieuwsbrief