Publicaties

Hier vindt u alle publicaties van KBA Nijmegen vanaf 2001.

Nieuwste publicaties

beroepsonderwijs

Monitor uitstroom Taalcentrum

drs. Ton Eimers

Geplaatst op 23 april 2021
Het Taalcentrum verzorgt in Amersfoort het eerste opvangonderwijs voor anderstalige nieuwkomers in de regio Eemland. Jongeren van 12 tot 18 jaar leren zo snel mogelijk Nederlands en worden via verschillende routes voorbereid om door te kunnen stromen naar het reguliere onderwijs: naar praktijkonderwijs, vmbo, havo, vwo, mbo of vavo. De…
Lees publicatie
algemeen

Beleid en ontwikkelingen bij ernstige enkelvoudige dyslexie

dr. Ed Smeets

Geplaatst op 14 december 2020
De zorg die door gespecialiseerde aanbieders wordt geboden bij ernstige enkelvoudige dyslexie (EED) maakt deel uit van de jeugdhulp waarvoor de gemeenten sinds 2015 verantwoor­delijk zijn. KBA Nijmegen deed onderzoek naar de dyslexiezorgketen, het beleid van gemeenten en onderwijs op dit gebied en aantallen kinderen in de leeftijd van 7…
Lees publicatie
kwetsbare-doelgroepen-en-passend-onderwijs

Onderzoek en monitor jongeren in kwetsbare positie. RMC-subregio Amstelland en de Meerlanden

drs. Mariska Roelofs

Geplaatst op 1 juli 2020 Lees publicatie
kwetsbare-doelgroepen-en-passend-onderwijs

Studeren met psychische problemen in het MBO

drs. Ton Eimers

Geplaatst op 15 juni 2020 Lees publicatie

Op de hoogte blijven?

Inschrijven nieuwsbrief