Monitor Trajectbureau: Tweede meting

“Het Trajectbureau Opleiding & Werk, uitgevoerd door SOVEE, heeft als doel om in samenwerking met de gemeenten en onderwijsinstellingen in de RMC-regio Eemland een sluitende aanpak te realiseren in het voorkomen en bestrijden van voortijdig schoolverlaten. Het Trajectbureau richt zich in het bijzonder op jongeren van 16 tot 23 jaar uit de regio Eemland, die zonder startkwalificatie uitgevallen zijn of dreigen uit te vallen, omdat ze geen juiste keuze voor een opleiding of beroep hebben gemaakt. Daarbij kan sprake zijn van complexe of meervoudige problematiek. De begeleiding van jongeren richt zich primair op de terugleiding naar het onderwijs en het behalen van een startkwalificatie. Als dit niet haalbaar is, worden stappen uitgezet naar de arbeidsmarkt.

De door het Trajectbureau begeleide jongeren worden gevolgd in de Regiomonitor VSV. In 2010 heeft KBA de activiteiten van de Werkgroep Uitbreiding Leerlingzorg (WUL) en het Trajectbureau geëvalueerd. De resultaten hiervan zijn beschreven in de rapportage ‘Evaluatie Werkgroep Uitbreiding Leerlingzorg en Trajectbureau Opleiding & Werk’ (KBA, 2010). In 2013 heeft KBA een tweede meting gedaan bij het Trajectbureau. De resultaten van de tweede meting zijn beschreven in dit rapport. Er wordt ingegaan op een drietal hoofdthema’s: bereik (in hoeverre behoren de door het Trajectbureau begeleide jongeren tot de beoogde doelgroep), uitstroombestemming (slaagt het Trajectbureau er in de begeleide jongeren terug te leiden naar het onderwijs en beginnen de betreffende jongeren ook daadwerkelijk aan een opleiding), en lange termijn effect (draagt het Trajectbureau bij aan het voorkomen en bestrijden van voortijdig schoolverlaten).”

Download het rapport hieronder.

Auteurs: drs. Ton Eimers, Rita Kennis MSc, drs. Erik Keppels, drs. Mariska Roelofs

Lees ook

leer-en-kwalificatieplicht-voortijdig-schoolverlaten

Verbetering samenwerking bij aanpak jongeren in kwetsbare positie. RMC-subregio Amstelland en de Meerlanden. Kaartenboek.

drs. Mariska Roelofs

Geplaatst op 1 juli 2020 Lees publicatie
leer-en-kwalificatieplicht-voortijdig-schoolverlaten

Vsv en perspectief op werk

drs. Annet Jager

Geplaatst op 26 juni 2020 Lees publicatie

Op de hoogte blijven?

Inschrijven nieuwsbrief