Monitoring OPDC Utrecht

OPDC Utrecht is bedoeld voor leerlingen die als gevolg van een stapeling van problematiek tijdelijk geen onderwijs kunnen volgen in het regulier vo. Op OPDC Utrecht volgen leerlingen onderwijs en krijgen zij extra ondersteuning en intensieve begeleiding bij het aanpakken van hun problemen. Dat gebeurt in de vorm van arrangementen op maat. Naast onderwijs en ondersteuning aan leerlingen op het OPDC, versterkt OPDC Utrecht ook de preventieve functie van het reguliere onderwijs. Het OPDC vervult – als tussenvoorziening en expertisecentrum –een voortrekkersrol in de vormgeving en invulling van passend onderwijs binnen het samenwerkingsverband Sterk VO.

Sinds de oprichting van OPDC Utrecht in 2009 worden de leerlingen in hun schoolloopbaan gevolgd in het kader van de Regiomonitor VSV Utrecht. Door middel van de monitoring wordt nagegaan in hoeverre leerlingen op het OPDC passende ondersteuning krijgen en werken aan het omgaan met en verminderen van hun problemen. Ook na uitstroom blijven de leerlingen gevolgd worden in hun schoolloopbaan. Eind 2016 / begin 2017 is de zevende meting uitgevoerd.
In de rapportage zijn de hoofddoelen van passend onderwijs als kader gebruikt. Dat betekent dat is gekeken naar de mate waarin OPDC Utrecht een passende plek is voor de leerlingen en naar de mate waarin leerlingen van OPDC Utrecht een doorgaande schoolloopbaan hebben. Binnen dit kader is in deze meting extra aandacht besteed aan twee thema’s: het functioneren en succes van de kernpartneraanpak en de schoolloopbaan van uitstromers richting het vso.

De Regiomonitor VSV Utrecht heeft tot doel om beleid en maatregelen ter bestrijding van voortijdig schoolverlaten te monitoren en te evalueren. In de monitor worden jongeren in de RMC-regio Utrecht gevolgd in hun schoolloopbaan. De Regiomonitor VSV Utrecht is ontwikkeld met financiële steun van de gemeente Utrecht en wordt uitgevoerd door KBA Nijmegen.

Auteurs: drs. Ton Eimers, Rita Kennis MSc

Lees ook

leer-en-kwalificatieplicht-voortijdig-schoolverlaten

Verbetering samenwerking bij aanpak jongeren in kwetsbare positie. RMC-subregio Amstelland en de Meerlanden. Kaartenboek.

drs. Mariska Roelofs

Geplaatst op 1 juli 2020 Lees publicatie
leer-en-kwalificatieplicht-voortijdig-schoolverlaten

Vsv en perspectief op werk

drs. Annet Jager

Geplaatst op 26 juni 2020 Lees publicatie

Op de hoogte blijven?

Inschrijven nieuwsbrief