Monitoring OPDC Utrecht

OPDC Utrecht is bedoeld voor leerlingen die door een stapeling van problemen, tijdelijk of voor een langere periode niet in het reguliere onderwijs terecht kunnen en voor wie vaak nog niet duidelijk is of het speciaal onderwijs de best passende plek is. Het gaat om jongeren in de leeftijd van 12 tot 23 jaar, die moeite

hebben met leren, sociaal-emotionele problemen hebben en/of problemen ondervinden in de thuissituatie. Deze jongeren hebben intensieve begeleiding nodig, die in het reguliere onderwijs niet gegarandeerd kan worden. Gedurende maximaal 24 maanden kunnen leerlingen onderwijs met ondersteuning – in de vorm van arrangementen op maat – op OPDC Utrecht (tussenvoorziening) volgen.

Leerlingen van OPDC Utrecht worden sinds de oprichting van OPDC Utrecht in 2009 gevolgd in de Regiomonitor VSV Utrecht. De zesde meting is eind 2015 / begin 2016 uitgevoerd. Net als in de voorgaande meting is nadrukkelijk aandacht besteed aan de mate waarin OPDC Utrecht er in slaagt bij te dragen aan de hoofddoelen van Passend Onderwijs: het bieden van een passende plek, ondersteuning op maat en een doorgaande schoolloopbaan voor iedere leerling in het SWV. Bij het OPDC als passende plek is bekeken in hoeverre leerlingen gezien hun problematiek een passende plek wordt geboden. Ook is beschreven in welke mate OPDC Utrecht er in slaagt passende ondersteuning te bieden en problemen van de leerlingen aan te pakken – intern rendement genoemd. In de vraag naar een doorgaande schoolloopbaan voor iedere leerling is ingegaan op de brugfunctie van OPDC Utrecht tussen het reguliere vo (en mbo) en het VSO. Gekeken is naar de herkomst van de op OPDC Utrecht ingestroomde leerlingen. Daarnaast is stilgestaan bij de uitstroom van OPDC Utrecht, waarbij het extern rendement in termen van behaalde diploma’s en startkwalificaties is beschreven.

De Regiomonitor VSV Utrecht heeft tot doel om beleid en maatregelen ter bestrijding van voortijdig schoolverlaten te monitoren en te evalueren. In de monitor worden jongeren in de provincie Utrecht gevolgd in hun schoolloopbaan. De Regiomonitor VSV Utrecht is ontwikkeld met financiële steun van de gemeente Utrecht en wordt uitgevoerd door KBA Nijmegen.

Auteurs: drs. Ton Eimers, Rita Kennis MSc, drs. Mariska Roelofs

Lees ook

leer-en-kwalificatieplicht-voortijdig-schoolverlaten

Verbetering samenwerking bij aanpak jongeren in kwetsbare positie. RMC-subregio Amstelland en de Meerlanden. Kaartenboek.

drs. Mariska Roelofs

Geplaatst op 1 juli 2020 Lees publicatie
leer-en-kwalificatieplicht-voortijdig-schoolverlaten

Vsv en perspectief op werk

drs. Annet Jager

Geplaatst op 26 juni 2020 Lees publicatie

Op de hoogte blijven?

Inschrijven nieuwsbrief