Monitoring OPDC Utrecht

In deze rapportage worden de uitkomsten gepresenteerd van de Regiomonitor VSV Utrecht over het schooljaar 2012-2013. Het betreft het onderzoek bij vijf mbo-instellingen in de regio naar de VSV-aanpak en de effecten daarvan.

De bestrijding van voortijdig schoolverlaten staat bij de vijf Utrechtse mbo-instellingen volop op de agenda. Gestreefd wordt naar een totaalaanpak waar intake, verzuimaanpak en tweedelijns ondersteuning worden ingezet om uitval te voorkomen. In dit kader is onderzocht wat het bereik en de effectiviteit is van deze maatregelen en welke samenhang er tussen deze maatregelen bestaat. Waar wordt de winst geboekt in de bestrijding van voortijdig schoolverlaten en waar kan in de toekomst nog verbetering worden gerealiseerd?
Het onderzoek is uitgevoerd door gegevens over de schoolloopbaan van jongeren, afkomstig van DUO (zogenaamde BRON-gegevens) te koppelen aan deelnamegegevens van studenten aan verschillende vormen van ondersteuning. Hierbij is middels aanvullend dossieronderzoek extra informatie verzameld over de problemen en ondersteuningsvragen waar deze studenten mee te maken hebben. Dit maakt het mogelijk jongeren te volgen nadat zij van een bepaalde ondersteuning gebruik hebben gemaakt. Voor de uitvoering van de monitor zijn strikte afspraken gemaakt over de waarborging van privacy van de jongeren.

De Regiomonitor VSV Utrecht heeft tot doel om beleid en maatregelen ter bestrijding van voortijdig schoolverlaten te monitoren en te evalueren. In de monitor is een instrument ontwikkeld waarmee grote groepen jongeren uit de provincie Utrecht in hun schoolloopbaan gevolgd kunnen worden. Het doel is beter zicht te krijgen op achtergronden van uitval en op de effectiviteit van maatregelen om verzuim en uitval terug te dringen. Vanuit het perspectief van de gemeente Utrecht en van scholen komt er zicht op het rendement van beleid en inzet van middelen.

De Regiomonitor is een initiatief van de gemeente Utrecht en wordt uitgevoerd door het Kenniscentrum Beroepsonderwijs Arbeidsmarkt (KBA) te Nijmegen.

Download het rapport hieronder.

Auteurs: drs. Ton Eimers, Rita Kennis MSc, drs. Erik Keppels

Lees ook

leer-en-kwalificatieplicht-voortijdig-schoolverlaten

Verbetering samenwerking bij aanpak jongeren in kwetsbare positie. RMC-subregio Amstelland en de Meerlanden. Kaartenboek.

drs. Mariska Roelofs

Geplaatst op 1 juli 2020 Lees publicatie
leer-en-kwalificatieplicht-voortijdig-schoolverlaten

Vsv en perspectief op werk

drs. Annet Jager

Geplaatst op 26 juni 2020 Lees publicatie

Op de hoogte blijven?

Inschrijven nieuwsbrief