Monitoring OPDC Utrecht

OPDC Utrecht is bedoeld voor leerlingen die door een stapeling van problemen, tijdelijk of voor een langere periode niet in het reguliere onderwijs terecht kunnen. Het gaat om jongeren in de leeftijd van 12 tot 23 jaar, die moeite hebben met leren, sociaal-emotionele problemen hebben en/of problemen ondervinden in de thuissituatie. Deze jongeren hebben intensieve begeleiding nodig, die in het reguliere onderwijs niet gegarandeerd kan worden. Gedurende maximaal 24 maanden krijgen de leerlingen op OPDC Utrecht onderwijs, in combinatie met extra ondersteuning en begeleiding. Het doel is terugschakeling naar regulier onderwijs of doorstroom naar vervolgonderwijs (mbo). Leerlingen van OPDC Utrecht worden gevolgd in de Regiomonitor VSV Utrecht; daarmee wordt de schoolloopbaan van de jongeren gevolgd en kan de effectiviteit van OPDC Utrecht worden bepaald. Het monitoren van de jongeren is gestart met de oprichting van OPDC Utrecht (‘de Utrechtse School’) in 2009. De vierde meting is eind 2013 uitgevoerd.
Net als in de eerdere metingen is de nieuwe instroom beschreven om te bepalen in welke mate de leerlingen van OPDC Utrecht voldoen aan het profiel van zware, gestapelde problematiek. Ook is het extern rendement in termen van behaalde diploma’s/startkwalificatie beschreven. De jaarlijkse monitoring maakt het mogelijk het externe rendement voor vier jaargroepen op een rij te zetten en de ontwikkeling over meerdere jaren zichtbaar te maken. Ook is het intern rendement bekeken. Het intern rendement zegt iets over de meerwaarde voor de individuele leerling, namelijk de mate waarin hij geholpen is met de problemen waarmee hij te maken heeft. Tegelijk is de totale meerwaarde voor alle leerlingen bij elkaar opgeteld een belangrijke indicator voor het succes van OPDC Utrecht als geheel.

De Regiomonitor VSV Utrecht heeft tot doel om beleid en maatregelen ter bestrijding van voortijdig schoolverlaten te monitoren en te evalueren. In de monitor worden jongeren in de provincie Utrecht gevolgd in hun schoolloopbaan. De Regiomonitor is ontwikkeld met financiële steun van de gemeente Utrecht en is ook eigendom van de gemeente Utrecht.

Download hieronder het rapport van de vierde meting.

Auteurs: drs. Ton Eimers, Rita Kennis MSc, drs. Erik Keppels

Lees ook

leer-en-kwalificatieplicht-voortijdig-schoolverlaten

Verbetering samenwerking bij aanpak jongeren in kwetsbare positie. RMC-subregio Amstelland en de Meerlanden. Kaartenboek.

drs. Mariska Roelofs

Geplaatst op 1 juli 2020 Lees publicatie
leer-en-kwalificatieplicht-voortijdig-schoolverlaten

Vsv en perspectief op werk

drs. Annet Jager

Geplaatst op 26 juni 2020 Lees publicatie

Op de hoogte blijven?

Inschrijven nieuwsbrief