Monitoring Utrechtse School: De deelnemers

De Utrechtse School is een basisvoorziening voor leerlingen, die door een stapeling van problemen, tijdelijk of voor een langere periode, niet in het reguliere onderwijs terecht kunnen. Het gaat om jongeren in de leeftijd van 12 tot 23 jaar, die moeite hebben met leren, sociaal emotionele problemen hebben en/of problemen ondervinden in de thuissituatie. Deze jongeren hebben intensieve begeleiding nodig, die in het reguliere onderwijs niet gegarandeerd kan worden. De leerlingen van de Utrechtse School worden gevolgd in de ‘Regiomonitor voortijdig schoolverlaten Utrecht’. De deelnemers worden gevolgd in de tijd dat ze op de Utrechtse School zitten en in de jaren daarna, zodat ook effecten op langere termijn in beeld kunnen worden gebracht. Als eerste stap in de monitoring zijn in april 2010 de dossiers van alle deelnemers bekeken. Deze nulmeting dient als uitgangspunt voor de latere, periodieke metingen.

De Regiomonitor voortijdig schoolverlaten Utrecht heeft tot doel om beleid en maatregelen ter bestrijding van voortijdig schoolverlaten te monitoren en te evalueren. In de monitor worden jongeren in de provincie Utrecht gevolgd in hun schoolloopbaan. De Regiomonitor is ontwikkeld met financiële steun van de provincie Utrecht en de gemeenten Utrecht en Amersfoort in het kader van de Convenanten Voortijdig Schoolverlaten. De Regiomonitor is eigendom van de gemeenten in de RMC-regio Utrecht en de RMC-regio Eem en Vallei. De gemeenten Utrecht en Amersfoort treden op als contactgemeenten.

Download de publicatie hieronder.

Auteurs: drs. Ton Eimers, Rita Kennis MSc, drs. Erik Keppels, drs. Mariska Roelofs

Lees ook

leer-en-kwalificatieplicht-voortijdig-schoolverlaten

Verbetering samenwerking bij aanpak jongeren in kwetsbare positie. RMC-subregio Amstelland en de Meerlanden. Kaartenboek.

drs. Mariska Roelofs

Geplaatst op 1 juli 2020 Lees publicatie
leer-en-kwalificatieplicht-voortijdig-schoolverlaten

Vsv en perspectief op werk

drs. Annet Jager

Geplaatst op 26 juni 2020 Lees publicatie

Op de hoogte blijven?

Inschrijven nieuwsbrief