Nieuwe fase VSV-aanpak

Dit rapport bevat de uitkomsten van het onderzoek bij vijf mbo-instellingen in de regio Utrecht naar de VSVaanpak en de effecten daarvan. Het onderzoek richt zich op het schooljaar 2014-2015 en is uitgevoerd in het kader van de Regiomonitor VSV Utrecht.

Voortijdig schoolverlaten blijft een belangrijk agendapunt bij de vijf Utrechtse mbo-instellingen. De cijfers laten, anders dan in vorige meting, geen verdere daling van het aantal VSV-ers zien. Kijkend naar belangrijke instrumenten in de VSV-aanpak, zoals het verzuimbeleid en de tweedelijns ondersteuning, is wel verdere verbetering zichtbaar. Vooral de tweedelijns ondersteuning, ook voor de studenten met zware problematiek, levert een grote bijdrage aan het voorkomen van uitval en voortijdig schoolverlaten. Een aanknopingspunt voor verdere reductie van het voortijdig schoolverlaten – naast verbetering van curatieve aanpakken – kan worden gevonden in de versterking van de basiskwaliteit van de opleidingen en de organisatie: intake, begeleiding, onderwijs, examinering. Het mbo heeft te maken met een reeks van maatregelen, geformuleerd in het actieplan ‘Focus op vakmanschap’, die ingrijpen op de organisatie, inhoud en kwaliteit van opleidingen. Onzeker is nog wat op korte termijn het effect van de invoering op het voortijdig schoolverlaten is en de aandacht die de invoering vraagt.
De aanpak van voortijdig schoolverlaten heeft zich lang op de curatieve aspecten gericht. Nu kan de VSV-aanpak niet meer los worden gezien van de primaire processen en organisatorische ontwikkelingen in het mbo. VSVaanpak en kwaliteitsbeleid grijpen ineen. In het rapport worden aanbevelingen gedaan om de VSV-aanpak nu en in de toekomst te verbeteren.

De Regiomonitor VSV Utrecht heeft tot doel om beleid en maatregelen ter bestrijding van voortijdig schoolverlaten te monitoren en te evalueren. In de monitor worden jongeren in de provincie Utrecht gevolgd in hun schoolloopbaan. De Regiomonitor VSV Utrecht is ontwikkeld met financiële steun van de gemeenteUtrecht en wordt uitgevoerd door KBA Nijmegen.

Auteurs: drs. Ton Eimers, Rita Kennis MSc

Lees ook

leer-en-kwalificatieplicht-voortijdig-schoolverlaten

Verbetering samenwerking bij aanpak jongeren in kwetsbare positie. RMC-subregio Amstelland en de Meerlanden. Kaartenboek.

drs. Mariska Roelofs

Geplaatst op 1 juli 2020 Lees publicatie
leer-en-kwalificatieplicht-voortijdig-schoolverlaten

Vsv en perspectief op werk

drs. Annet Jager

Geplaatst op 26 juni 2020 Lees publicatie

Op de hoogte blijven?

Inschrijven nieuwsbrief