Nieuwe perspectieven voor leerplicht en rmc

De afdeling Leerlingzaken (LLZ) van de gemeente Utrecht voert zowel de leer- en kwalificatieplicht als de RMC-functie uit. LLZ heeft zich in de afgelopen jaren sterk ontwikkeld. Eerder onderzoek van KBA uit 2005 gaf het beeld van LLZ als een opkomende kracht. Nu is LLZ verder gegroeid (mbo-team) en geprofessionaliseerd en heeft het een vaste plaats en waarde in netwerken met ketenpartners. Maar de tijd staat niet stil: ontwikkelingen dwingen telkens tot nieuwe bepaling van de eigen rol en positie. In het primair en voortgezet onderwijs krijgen (en nemen) scholen steeds meer eigen verantwoordelijkheid voor zorg voor hun leerlingen. De scholen doen dat elk voor zich, maar ook steeds meer gezamenlijk in brede samenwerkingsverbanden. De invoering van Passend Onderwijs, waarin Utrecht voorop loopt, zal die ontwikkeling verder versterken. In het mbo komt de aanpak van verzuim en VSV nu echt op gang. Het leidt aan de ene kant tot een grote toename van verzuimmeldingen en aan de andere kant tot een geleidelijke daling van de uitval. Voor de gemeente zelf leidt de transitie van de jeugdzorg tot nieuwe verhoudingen. En de door de economische crisis stijgende jeugdwerkloosheid verscherpt de problematiek van de 18-plus uitvallers. Redenen genoeg om de balans op te maken. Waar staat LLZ nu, wat zijn de sterke punten, waar is verbetering mogelijk en vooral ook: wat zijn de gevolgen van de ontwikkelingen voor de rol en positie van LLZ? Op verzoek van de gemeente heeft KBA onderzoek gedaan. De uitkomsten van het onderzoek zijn verwoord in deze rapportage.

 

Download de publicatie hieronder.

Auteurs: drs. Paul den Boer, drs. Ton Eimers

Lees ook

leer-en-kwalificatieplicht-voortijdig-schoolverlaten

Verbetering samenwerking bij aanpak jongeren in kwetsbare positie. RMC-subregio Amstelland en de Meerlanden. Kaartenboek.

drs. Mariska Roelofs

Geplaatst op 1 juli 2020 Lees publicatie
leer-en-kwalificatieplicht-voortijdig-schoolverlaten

Vsv en perspectief op werk

drs. Annet Jager

Geplaatst op 26 juni 2020 Lees publicatie

Op de hoogte blijven?

Inschrijven nieuwsbrief