Aangepaste mogelijkheden voor onderwijsprogramma, examens en ondersteuning in mbo en hoger onderwijs

De Tweede Kamer heeft de regering verzocht om te verkennen hoe de WEB (Wet educatie en beroepsonderwijs) en de WHW (Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek) aangepast kunnen worden zodat studenten met een functiebeperking, een chronische ziekte of een mantelzorgtaak via de OER (Onderwijs- en Examenregelingen) geïnformeerd moeten worden over aangepaste mogelijkheden voor zowel het onderwijsprogramma, de examens als het ondersteuningsaanbod (motie Kuik/Westerveld). In de rapportage wordt van dit onderzoek verslag gedaan.

Het onderzoek betreft een verkennend onderzoek waarin eerst een analyse van relevante wet- en regelgeving is gemaakt. Vervolgens is bij in totaal 15 instellingen in het mbo en hoger onderwijs verkend hoe wet- en regelgeving in praktijk wordt toegepast. Het onderzoek geeft een goede indicatie van de succesfactoren en knelpunten in de bestaande praktijk. Tot slot is een analyse gemaakt van de rol van wet- en regelgeving in de praktijk en een analyse van de consequenties van mogelijke aanpassingen van wet- en regelgeving.

Auteurs: Rita Kennis MSc, Tessa Jenniskens MSc, drs. Ton Eimers

Lees ook

algemeen

Monitor onderwijssegregatie. Een grijs gebied.

dr. Marjolein Muskens

Geplaatst op 9 januari 2024 Lees publicatie
algemeen

Verdieping en verbreding van bestaande doorstroomactiviteiten ter bevordering van de overgang mbo-hbo

drs. Bianca Leest

Geplaatst op 23 december 2022 Lees publicatie

Op de hoogte blijven?

Inschrijven nieuwsbrief