Innovatiecentra VVE

Binnen het onderzoek ‘Innovatiecentra vve’ zijn vijf deelonderzoeken uitgevoerd in de periode najaar 2018-eind 2020. De innovatiecentra vve (Amsterdam, Leiden, Dordrecht, Den Haag en Heerlen)  zijn te beschouwen als proeftuinen waar de kinderopvang in samenwerking met de gemeente gedurende drie jaar experimenteert met een innovatieve maatregel om het vve-aanbod te verbeteren. Het onderzoek werd uitgevoerd door onderzoekers van het Kohnstamm Instituut, KBA Nijmegen en Vrije Universiteit Amsterdam. De centrale onderzoeksvraag is of de innovatieve maatregelen effect hebben en de kwaliteit van de vve verhogen.

In Innovatiecentrum Heerlen is het ‘reflectief practicum’ uitgevoerd. Hierbij werden audits door pm’ers en leerkrachten uitgevoerd, onder begeleiding van een auditor, om bij elkaar in de keuken te kijken, hun relatie te versterken en hun handelen en aanbod op elkaar af te stemmen. Het project heeft als doel om de samenwerking en de doorgaande lijn tussen peuteropvang en basisschool te versterken. Het project is afgelopen drie jaar onderzocht waarbij de volgende vraag centraal stond: Hebben de innovatieve maatregelen die in Heerlen genomen zijn een positief effect op de aansluiting van de voorschool en vroegschool en op de kwaliteit van de vve?

De onderzoekers concluderen dat het onderzoek aantoont dat de interventie goed uitvoerbaar is, en positieve resultaten laat zien op zowel de ervaren als gemeten opbrengsten. Daarmee biedt de interventie een mogelijkheid om de samenwerking tussen peuteropvang en basisschool te verbeteren. Hiermee draagt de interventie bij aan het verbeteren van een voorwaarde voor een kwalitatief hoog vve-aanbod in zowel voor- als vroegschool.

Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) en het ministerie van OCW.

Meer informatie
Van Druten, L., & van Langen, A. (2021). Rapportage innovatiecentrum Heerlen. ‘Kijken in elkaars keuken’ ten behoeve van samenwerking tussen peuteropvang en basisschool. Nijmegen: KBA.

Van Druten, L., & van Langen, A. (2021). Rapportage innovatiecentrum Leiden. Motivatie als motor voor professionalisering. Nijmegen: KBA.
Veen, A., Bus, J., & van Druten, L. (2021). Innovatiecentra voor- en vroegschoolse educatie. Samenvatting van vijf deelonderzoeken. Amsterdam: Kohnstamm instituut.
Verwijzing link naar onderzoeken Den Haag, Amsterdam, Dordrecht

Aan dit project was een functionaris verbonden voor onderlinge kennisuitwisseling en kennisverspreiding, Heleen Versteegen van Sardes.
Nadere informatie over het project is te vinden via de website: https://www.sardes.nl/innovaties in vve.

Auteurs: dr. Loes van Druten, dr. Annemarie van Langen, Kelly Beurskens MSc

Lees ook

leerprestaties

Prestaties 15-jarigen in exacte vakken en leesvaardigheid flink gedaald

dr. Annemarie van Langen

Geplaatst op 5 december 2023 Lees publicatie
arbeidsmarkt

Maatschappelijke kosten en baten Transitieroutes in Gelderland

drs. Jan Raaijman

Geplaatst op 3 februari 2023 Lees publicatie

Op de hoogte blijven?

Inschrijven nieuwsbrief