Onderzoek HAN en KBA studiekeuze en doorstroom D&P-leerlingen

Het Platform vmbo Dienstverlening en Producten (D&P) heeft de HAN en KBA gevraagd te onderzoeken wat de toegevoegde waarde is van deelname door vmbo-leerlingen aan het profiel D&P voor hun oriëntatie op de studie- en beroepskeuze. Maken leerlingen die het profiel D&P hebben gevolgd een betere keuze doordat ze zich beter hebben kunnen oriënteren? Eén van de grondgedachten van het profiel is namelijk dat leerlingen langer de tijd hebben zich te oriënteren, omdat ze in het profiel een breed programma volgen. Ze kunnen binnen dat programma kennismaken met verschillende beroepen en vaardigheden, het keuzemoment wordt feitelijk uitgesteld en leerlingen krijgen de gelegenheid om zich beter te oriënteren en te ontdekken waar hun talenten liggen. De toegevoegde waarde wordt in dit onderzoek geoperationaliseerd aan de hand van uitval en switch in het mbo. De veronderstelling hierbij is dat een leerling die zich beter kan oriënteren en daardoor een betere, bewustere keuze maakt voor een vervolgopleiding, minder vaak zal uitvallen en switchen. Uit eerder onderzoek1 bleek bijvoorbeeld dat leerlingen die deelnemen aan een intersectoraal programma minder vaak uitvallen in het mbo. Wel blijken ze vaker te switchen, maar we weten niet of het hier gaat om switch binnen of buiten de sector of bedrijfstakgroep. Belangrijk daarnaast is om te kijken naar ervaringen van leerlingen en scholen met het profiel D&P. Vanuit het perspectief van de leerling kan gekeken worden naar eventuele redenen van uitval en switch; welke rol speelt oriëntatie hierbij?

Lees verder

Download rapport

Auteurs: Tessa Jenniskens MSc

Lees ook

beroepsonderwijs

Tussenevaluatie Subsidieregeling flexibel beroepsonderwijs in de derde leerweg

drs. Erik Keppels

Geplaatst op 31 juli 2023 Lees publicatie
arbeidsmarkt

Maatschappelijke kosten en baten Transitieroutes in Gelderland

drs. Jan Raaijman

Geplaatst op 3 februari 2023 Lees publicatie

Op de hoogte blijven?

Inschrijven nieuwsbrief