Deelnemersmonitor AKA

In het schoojaar 2006-2007 heeft KBA in opdracht van het toenmalig Gemeenschappelijk Procesmanagement Competentiegericht Beroepsonderwijs onderzoek gedaan naar het functioneren en civiel effect van aka-opleidingen vanuit het perspectief van deelnemers, opleidingscoördinatoren en leerbedrijven. Daarnaast heeft KBA onderzoek gedaan naar de in- en uitstroom van aka-deelnemers gedurende het schooljaar 2006-2007. De gegevens uit het onderzoek zijn als een eigenstandig onderdeel opgenomen in het Activiteitenverslag AKA 2007, dat door het Procesmanagement in september 2007 is aangeboden aan de minister van OCW. In 2007 is het Gemeenschappelijk Procesmanagement omgevormd tot MBO 2010; in juni 2008 heeft MBO2010 gevraagd om de in- en uitstroom van AKA-leerlingen in het schooljaar 2007-2008 in beeld te brengen.

Download de publicatie hieronder.

Auteurs: dr. Loes van Druten

Lees ook

onderwijs-en-ondersteuning

Schoolbeleid en registratie aanwezigheid en afwezigheid

drs. Mariska Roelofs

Geplaatst op 3 april 2023 Lees publicatie
onderwijs-en-ondersteuning

Monitor Onderwijsloopbanen

Rita Kennis MSc

Geplaatst op 13 juli 2022 Lees publicatie

Op de hoogte blijven?

Inschrijven nieuwsbrief