Bouwstenen van de zorgstructuur

Binnen het Samenwerkingsverband VO-VSO Noord Limburg zijn verschillende scholen actief bezig de zorg voor hun leerlingen te versterken. Dat gebeurt tegen de achtergrond van veranderend overheidsbeleid en veranderde condities voor de scholen. Een deel van de zorg voor leerlingen heeft een gezamenlijk, bovenschools karakter. Dat geldt voor gemeenschappelijkheid in de wijze waarop scholen met problemen van leerlingen omgaan maar met name ook voor opvang van leerlingen die binnen een ‘normale’ onderwijs-setting niet geholpen kunnen worden. Het Samenwerkingsverband heeft KBA uit Nijmegen verzocht om een onderzoek uit te voeren met als doel om een integrale visie te ontwerpen die de samenhang aangeeft tussen de verschillende bouwstenen van de zorgstructuur. Het rapport schetst de contouren van die visie en geeft concrete aanknopingspunten voor de verdere ontwikkeling van de zorgstructuur, waaronder de bovenschoolse opvangvoorzieningen.

Download de publicatie hieronder.

Auteurs: drs. Ton Eimers

Lees ook

leer-en-kwalificatieplicht-voortijdig-schoolverlaten

Verbetering samenwerking bij aanpak jongeren in kwetsbare positie. RMC-subregio Amstelland en de Meerlanden. Kaartenboek.

drs. Mariska Roelofs

Geplaatst op 1 juli 2020 Lees publicatie
leer-en-kwalificatieplicht-voortijdig-schoolverlaten

Vsv en perspectief op werk

drs. Annet Jager

Geplaatst op 26 juni 2020 Lees publicatie

Op de hoogte blijven?

Inschrijven nieuwsbrief