De schoolloopbaan na het Flex College

De leerlingen van het Flex College worden gevolgd in de VSV-monitor regio Nijmegen. Het Flex College is op 1 augustus 2008 van start gegaan en is bedoeld voor risicoleerlingen van 12 jaar en ouder, die in het reguliere voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs binnen het Samenwerkingsverband VO-ROC Nijmegen en omgeving (tijdelijk) geen passende vormen van onderwijs en begeleiding kunnen krijgen. Het onderwijs richt zich op de terugkeer naar het reguliere onderwijs, het behalen van een startkwalificatie of toeleiding naar arbeid.
KBA heeft inmiddels drie metingen gedaan en deze rapportage heeft betrekking op de derde meting. Deze derde meting staat in het teken van de schoolloopbaan na het Flex College: Hoe vergaat het de jongeren die het Flex College – met of zonder diploma – hebben verlaten en doorstromen naar vervolgonderwijs? De eerste groep deelnemers van het Flex College heeft twee jaar geleden de stap naar vervolgonderwijs gezet. KBA heeft die jongeren gevolgd en schetst nu een eerste beeld van de schoolloopbaan na het Flex College.

Download de publicatie hieronder.

Auteurs: drs. Ton Eimers, Rita Kennis MSc, drs. Mariska Roelofs

Lees ook

leer-en-kwalificatieplicht-voortijdig-schoolverlaten

Verbetering samenwerking bij aanpak jongeren in kwetsbare positie. RMC-subregio Amstelland en de Meerlanden. Kaartenboek.

drs. Mariska Roelofs

Geplaatst op 1 juli 2020 Lees publicatie
leer-en-kwalificatieplicht-voortijdig-schoolverlaten

Vsv en perspectief op werk

drs. Annet Jager

Geplaatst op 26 juni 2020 Lees publicatie

Op de hoogte blijven?

Inschrijven nieuwsbrief