De thermometer zorgstructuur

De provincie Zuid-Holland heeft het voornemen opgevat een zogenaamd basisniveau voor de leerlingenzorg in te voeren. Dit basisniveau is een minimaal niveau van zorg in een regio, waar alle leerlingen op kunnen rekenen en omvat een basispakket aan voorzieningen en maatregelen met een structureel karakter, dat door betrokken actoren in de regio is afgesproken. KBA ontwikkelde hiertoe een instrument, dat ingezet kan worden om het huidige voorzieningenniveau in een bepaalde regio te meten en tevens gebruikt kan worden als beleidsinstrument om ambities met betrekking tot de zorgstructuur te realiseren.

Download dit instrument hieronder.

Auteurs: drs. Ton Eimers

Lees ook

leer-en-kwalificatieplicht-voortijdig-schoolverlaten

Verbetering samenwerking bij aanpak jongeren in kwetsbare positie. RMC-subregio Amstelland en de Meerlanden. Kaartenboek.

drs. Mariska Roelofs

Geplaatst op 1 juli 2020 Lees publicatie
leer-en-kwalificatieplicht-voortijdig-schoolverlaten

Vsv en perspectief op werk

drs. Annet Jager

Geplaatst op 26 juni 2020 Lees publicatie

Op de hoogte blijven?

Inschrijven nieuwsbrief