Evaluatie Jongerenloket JOUW Unit

In 2004 is door RMC Achterhoek in samenwerking met het toenmalige Centrum voor Werk en Inkomen het initiatief genomen om een jongerenloket voor werk en scholing op te zetten. In september 2005 ging dit jongerenloket van start in de regio Doetinchem (West-Achterhoek), in juni 2006 in de regio Winterswijk (Oost-Achterhoek). Het jongerenloket kreeg de naam JOUW Unit. De doelgroep van JOUW Unit bestaat uit (dreigende) voortijdige schoolverlaters zonder startkwalificatie, werkende jongeren zonder startkwalificatie en werkzoekende jongeren zonder startkwalificatie. In en rond de wereld van JOUW Unit is veel in beweging, zoals meer preventieve voorzieningen in het mbo, de komst (en afbouw) van de Wet investeren in jongeren (WIJ), de komst van leerwerkloketten en de inrichting van Werkpleinen. Deze ontwikkelingen hebben gevolgen voor de doelen, doelgroepen, taken en organisatie van JOUW Unit. Ook geplande bezuinigingen bij achterliggende organisaties als het UWV Werkbedrijf en de sociale diensten zorgen voor behoefte aan meer inzicht in de te volgen koers voor de toekomst.
RMC Achterhoek heeft aan de onderzoeksbureaus Oberon te Utrecht en KBA opdracht gegeven een evaluatie van JOUW Unit uit te voeren en lijnen voor de toekomst uit te zetten. Dit in verband met beslissingen over de positionering en bezetting van JOUW Unit.

Download de publicatie hieronder.

Auteurs: drs. Ton Eimers, drs. Mariska Roelofs

Lees ook

leer-en-kwalificatieplicht-voortijdig-schoolverlaten

Verbetering samenwerking bij aanpak jongeren in kwetsbare positie. RMC-subregio Amstelland en de Meerlanden. Kaartenboek.

drs. Mariska Roelofs

Geplaatst op 1 juli 2020 Lees publicatie
leer-en-kwalificatieplicht-voortijdig-schoolverlaten

Vsv en perspectief op werk

drs. Annet Jager

Geplaatst op 26 juni 2020 Lees publicatie

Op de hoogte blijven?

Inschrijven nieuwsbrief