Evaluatie Werkgroep Uitbreiding Leerlingzorg en Trajectbureau Opleiding & Werk

SOVEE (Stichting Onderwijsvoorrang Eemland) is een organisatie die zich, samen met partners, richt op het oplossen van vraagstukken op het terrein van onderwijsachterstanden en jeugdbeleid. De Werkgroep Uitbreiding Leerlingzorg (WUL) en het Trajectbureau Opleiding & Werk, twee projecten van SOVEE, richten zich op het voorkomen en/of bestrijden van voortijdig schoolverlaten. De WUL verleent, gedurende een schooljaar, bemiddeling aan (potentiële) voortijdig schoolverlaters in de leeftijd van 12–17 jaar. Het Trajectbureau voert de RMC-functie uit voor de gemeenten in de regio Eemland. Op verzoek van de gemeente Amersfoort en in overleg met SOVEE heeft KBA de activiteiten van de WUL en het Trajectbureau geëvalueerd. Om de waarde van de activiteiten van de WUL en het Trajectbureau uit te drukken, zijn drie soorten rendement onderscheiden: extern rendement, intern rendement, en rendement van de WUL en het Trajectbureau als instrument. Deze drie soorten rendement vormden het kader voor de evaluatie. De evaluatie is uitgevoerd in het kader van de ‘Regiomonitor Voortijdig Schoolverlaten Utrecht’.

De Regiomonitor voortijdig schoolverlaten Utrecht heeft tot doel om beleid en maatregelen ter bestrijding van voortijdig schoolverlaten te monitoren en te evalueren. In de monitor worden jongeren in de provincie Utrecht gevolgd in hun schoolloopbaan. De Regiomonitor is ontwikkeld met financiële steun van de provincie Utrecht en de gemeenten Utrecht en Amersfoort in het kader van de Convenanten Voortijdig Schoolverlaten. De Regiomonitor is eigendom van de gemeenten in de RMC-regio Utrecht en de RMC-regio Eem en Vallei. De gemeenten Utrecht en Amersfoort treden op als contactgemeenten.

Download de publicatie hieronder. 

Auteurs: drs. Ton Eimers, Rita Kennis MSc, drs. Mariska Roelofs

Lees ook

leer-en-kwalificatieplicht-voortijdig-schoolverlaten

Verbetering samenwerking bij aanpak jongeren in kwetsbare positie. RMC-subregio Amstelland en de Meerlanden. Kaartenboek.

drs. Mariska Roelofs

Geplaatst op 1 juli 2020 Lees publicatie
leer-en-kwalificatieplicht-voortijdig-schoolverlaten

Vsv en perspectief op werk

drs. Annet Jager

Geplaatst op 26 juni 2020 Lees publicatie

Op de hoogte blijven?

Inschrijven nieuwsbrief