Factsheet BPV voor allochtone jongeren

K!X is een project van FORUM, Instituut voor Multiculturele Ontwikkeling, dat in januari 2008 van start is gegaan. Doel van het project is de positie van allochtone en autochtone jongeren op de stage- en arbeidsmarkt te verbeteren. Het is de bedoeling dat bij VMBO- en MBO-instellingen in heel Nederland zo’n dertig K!X-promotieteams worden opgezet. Deze teams houden zich actief bezig met arbeidsmarktoriëntatie onder andere door bedrijven te bezoeken, presentaties te houden, netwerken op te bouwen en debatten te organiseren.

FORUM heeft KBA verzocht om, in het kader van het project K!X, een ruime factsheet op te stellen ten aanzien van stage- en BPV-plaatsen voor allochtone jongeren in het beroepsonderwijs (VMBO en MBO).
In de factsheet wordt antwoord gegeven op de volgende vragen:

  • Wat zijn de kwantitatieve feiten en cijfers ten aanzien van stages en BPV-plaatsen voor allochtone jongeren in het beroepsonderwijs? Gedifferentieerd wordt onder andere naar etniciteit (de grote allochtone populaties), herkomst en er wordt een vergelijking gemaakt met autochtone jongeren.
  • Welke knelpunten spelen een rol ten aanzien van stage- en BPV-plaatsen voor allochtone jongeren?
  • Wat zijn de belangrijkste beleidsmaatregelen c.q. interventies die zich specifiek richten op stage/BPV-plaatsen voor allochtone jongeren?
  • Wat is er bekend over effecten van (specifieke en generieke) maatregelen gericht op beschikbaarheid van stage/BPV-plaatsen voor allochtone jongeren?
  • Welke conclusies en aanbevelingen kunnen gegeven worden op basis van een analyse van de verzamelde informatie?
  • Welke aanbevelingen kunnen gegeven worden in relatie met (de uitvoering van de praktijk van) het project K!X?

 

Download de factsheet hieronder.

Auteurs: drs. Ton Eimers, drs. Erik Keppels, drs. Mariska Roelofs

Lees ook

kwetsbare-doelgroepen-en-passend-onderwijs

Monitor passend onderwijs in het mbo

Rita Kennis MSc

Geplaatst op 12 december 2023 Lees publicatie
kwetsbare-doelgroepen-en-passend-onderwijs

Onderzoek naar de leerlingenstromen in het voortgezet speciaal onderwijs regio Utrecht

Kelly Beurskens MSc

Geplaatst op 3 mei 2021 Lees publicatie

Op de hoogte blijven?

Inschrijven nieuwsbrief