Factsheet schooluitval onder allochtone jongeren

K!X is een project van FORUM, Instituut voor Multiculturele Ontwikkeling, dat in januari 2008 van start is gegaan. Doel van het project is de positie van allochtone en autochtone jongeren op de stage- en arbeidsmarkt te verbeteren. Het is de bedoeling dat bij VMBO- en MBO-instellingen in heel Nederland zo’n dertig K!X-promotieteams worden opgezet. Deze teams houden zich actief bezig met arbeidsmarktoriëntatie onder andere door bedrijven te bezoeken, presentaties te houden, netwerken op te bouwen en debatten te organiseren. FORUM heeft KBA verzocht om, in het kader van het project K!X, een ruime factsheet op te stellen ten aanzien van schooluitval onder allochtone jongeren in het Voortgezet Onderwijs en Middelbaar Beroepsonderwijs. In de factsheet wordt antwoord gegeven op de volgende vragen:

  • Wat zijn de kwantitatieve feiten en cijfers ten aanzien van schooluitval onder allochtone jongeren in het VO en MBO? Gedifferentieerd wordt onder andere naar etniciteit (de grote allochtone populaties) en herkomst en er wordt een vergelijking gemaakt met autochtone jongeren.
  • Welke specifieke factoren spelen een rol bij schooluitval van allochtone jongeren?
  • Wat zijn de belangrijkste beleidsmaatregelen c.q. interventies die zich specifiek richten op bestrijding van voortijdig schoolverlaten onder allochtone jongeren?
  • Wat is er bekend over effecten van (specifieke en generieke) maatregelen ter bestrijding van voortijdig schoolverlaten voor de groep van allochtone jongeren?
  • Welke conclusies en aanbevelingen kunnen gegeven worden op basis van een analyse van de verzamelde informatie?
  • Welke aanbevelingen kunnen gegeven worden in relatie met (de uitvoering van de praktijk van) het project K!X?

Download de factsheet hieronder

Auteurs: drs. Ton Eimers, drs. Erik Keppels, drs. Mariska Roelofs

Lees ook

kwetsbare-doelgroepen-en-passend-onderwijs

Onderzoek naar de leerlingenstromen in het voortgezet speciaal onderwijs regio Utrecht

Kelly Beurskens MSc

Geplaatst op 3 mei 2021 Lees publicatie
beroepsonderwijs

Monitor uitstroom Taalcentrum

drs. Ton Eimers

Geplaatst op 23 april 2021 Lees publicatie

Op de hoogte blijven?

Inschrijven nieuwsbrief