Haalbaarheidsonderzoek samenwerking leerplicht/RMC Oosterschelderegio

Dit onderzoeksrapport bevat een verslag van de bevindingen van een haalbaarheidsstudie door KBA naar de mogelijkheden van regionalisering van de leerplicht- en RMC-functie in opdracht van de gemeenten binnen de Oosterschelderegio. Het onderzoek vond plaats in het najaar van 2006.

Uit het onderzoek blijkt, dat er zich tussen de diverse gemeenten relatief grote verschillen voordoen in de uitvoering van leerplichttaken, dat de huidige uitvoeringspraktijk de nodige lacunes kent en dat niet alle gemeenten voldoen aan de formatierichtlijn van Ingrado, de beroepsvereniging van leerplichtambtenaren en RMC-medewerkers. In het onderzoek zijn wethouders, leerplichtambtenaren en beleidsadviseurs van de betrokken gemeenten en vertegenwoordigers van het RMC-loket gevraagd, om hun wensen met betrekking tot leerplicht en RMC kenbaar te maken. Op basis van de geïnventariseerde wensen van direct betrokkenen en enkele relevante landelijke ontwikkelingen, is een toetsingskader geformuleerd, waarmee modellen voor regionale samenwerking op het gebied van leerplicht en RMC kunnen worden beoordeeld. Met het opgestelde toetsingskader zijn drie modellen voor regionale samenwerking beoordeeld, die onderling verschillen in de mate waarin leerplichttaken lokaal, dan wel regionaal worden aangestuurd en uitgevoerd. De meest regionale samenwerkingsvorm blijkt op grond van deze analyse het beste te voldoen aan het geformuleerde toetsingskader. Omdat besluitvorming over de meest wenselijke samenwerkingsvorm niet uitsluitend op inhoudelijke argumenten gebaseerd wordt, zijn voor ieder van de drie samenwerkingsmodellen tevens een aantal financiële, personele en juridische effecten beschreven. Op basis van het voorliggende onderzoeksrapport worden de betrokken gemeenten in staat gesteld, om een keuze te maken voor een vorm van regionale samenwerking op het gebied van leerplicht en RMC, die het beste past binnen de Oosterschelderegio.

Download de publicatie hieronder.

Auteurs: drs. Ton Eimers

Lees ook

leer-en-kwalificatieplicht-voortijdig-schoolverlaten

Verbetering samenwerking bij aanpak jongeren in kwetsbare positie. RMC-subregio Amstelland en de Meerlanden. Kaartenboek.

drs. Mariska Roelofs

Geplaatst op 1 juli 2020 Lees publicatie
leer-en-kwalificatieplicht-voortijdig-schoolverlaten

Vsv en perspectief op werk

drs. Annet Jager

Geplaatst op 26 juni 2020 Lees publicatie

Op de hoogte blijven?

Inschrijven nieuwsbrief