Hoezo mbo?

Gemeenten en middelbaar beroepsonderwijs hebben gemeenschappelijke belangen. Denk bijvoorbeeld aan de aanpak van voortijdig schoolverlaten, de opvang van risicojongeren, het tegengaan van jeugdwerkloosheid, het streven naar sociale integratie en het versterken van de lokale economie. Toch is een kwalitatief goede en duurzame samenwerking geen vanzelfsprekendheid. Een complicerende factor is dat één afzonderlijke ROC of AOC veelal te maken heeft met meerdere gemeenten. En omgekeerd heeft een gemeente vaak te maken met meerdere mbo-instellingen die vestigingen hebben op uiteenlopende locaties. Daarnaast zijn er veel verschillende onderwerpen aan de orde, is er sprake van wisselende rolverdelingen en is niet altijd duidelijk wie uit welke geldstromen voor welke activiteiten betaalt.

Kortom, de samenwerking tussen gemeenten en mbo is complex en kan op diverse fronten worden versterkt. Met een gezamenlijke en samenhangende educatieve agenda voor gemeenten en mbo kan die samenwerking effectiever en efficiënter worden ingericht.

In deze handreiking presenteren we de educatieve agenda voor middelbaar beroepsonderwijs. Een educatieve agenda als instrument om de kwaliteit, continuïteit en de opbrengst van de samenwerking tussen gemeenten en mbo-instellingen (en andere partners) te versterken.


Download de publicatie hieronder. 

Auteurs: drs. Ton Eimers, drs. Mariska Roelofs

Lees ook

leer-en-kwalificatieplicht-voortijdig-schoolverlaten

Verbetering samenwerking bij aanpak jongeren in kwetsbare positie. RMC-subregio Amstelland en de Meerlanden. Kaartenboek.

drs. Mariska Roelofs

Geplaatst op 1 juli 2020 Lees publicatie
leer-en-kwalificatieplicht-voortijdig-schoolverlaten

Vsv en perspectief op werk

drs. Annet Jager

Geplaatst op 26 juni 2020 Lees publicatie

Op de hoogte blijven?

Inschrijven nieuwsbrief