In het belang van het kind

Het doel van dit onderzoek is het verkrijgen van meer zicht op de wijze waarop de doorverwijzing van leerlingen naar het SBO verloopt.
De directe aanleiding daarvoor is tweeledig. Enerzijds is er sprake van een naar verhouding (te) groot aantal doorverwijzingen (de door het samenwerkingsverband van de landelijke norm afgeleide norm wordt overschreden) en anderzijds is er onvoldoende zicht op de vraag op welke gronden de doorverwijzingen plaatsvinden en of ze in alle gevallen in het belang van het kind zijn.

Aan de vraag of de doorverwijzingen in alle gevallen in het belang van het kind zijn, is ook de vraag verbonden naar de (veronderstelde) expertise waarover de scholen en leerkrachten beschikken, zowel voor wat betreft expertise met betrekking tot het stellen van de juiste diagnose en het al dan niet doorverwijzen naar het SBO, als expertise met betrekking tot de zorg voor de leerlingen (het primaire proces).

In het rapport wordt verwezen naar bijlagen die u hier kunt downloaden.

Download de publicatie hieronder.

Lees ook

kwetsbare-doelgroepen-en-passend-onderwijs

Monitor passend onderwijs in het mbo

Rita Kennis MSc

Geplaatst op 12 december 2023 Lees publicatie
kwetsbare-doelgroepen-en-passend-onderwijs

Onderzoek naar de leerlingenstromen in het voortgezet speciaal onderwijs regio Utrecht

Kelly Beurskens MSc

Geplaatst op 3 mei 2021 Lees publicatie

Op de hoogte blijven?

Inschrijven nieuwsbrief