Aan het werk met Passend Beroepsonderwijs

De afgelopen jaren heeft het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) te maken gehad met een groeiende instroom van jongeren met een beperking. Het gaat bijvoorbeeld om jongeren die slechtziend of slechthorend zijn, chronisch zieken, jongeren met een geestelijke of lichamelijke handicap of jongeren met een gedrags- of psychische stoornis. Nieuw is dat zij de laatste jaren in toenemende mate kiezen voor het mbo als de weg naar een beroep en naar werk.

De komende jaren gaat er veel veranderen voor deze doelgroep. Drie belangrijke vernieuwingen werpen hun schaduw vooruit: Passend Onderwijs, Focus op Vakmanschap in het mbo en de nieuwe Participatiewet. Terwijl aan de ene kant wordt gekeken naar beter passende ondersteuning voor jongeren met een beperking, wordt aan de andere kant de lat hoger gelegd: meer van hen zullen een beroepsdiploma moeten halen en aansluitend betaald werk moeten vinden.

Het onderzoek laat zien dat veel jongeren uit de doelgroep het moeilijk hebben in het mbo en daarna moeite hebben betaald werk te vinden. Maar er zijn ook positieve signalen, die aanleiding geven om de ondersteuning beter en soms anders aan te pakken. Jongeren met een beperking zijn via het beroepsonderwijs op weg naar werk. Het middelbaar beroepsonderwijs, maar ook het andere onderwijs, gemeenten, UWV en zorgaanbieders staan voor de uitdaging om meer jongeren succesvol over die weg te helpen.

Download het rapport hieronder.

Auteurs: drs. Ton Eimers, Rita Kennis MSc

Lees ook

kwetsbare-doelgroepen-en-passend-onderwijs

Monitor passend onderwijs in het mbo

Rita Kennis MSc

Geplaatst op 12 december 2023 Lees publicatie
kwetsbare-doelgroepen-en-passend-onderwijs

Onderzoek naar de leerlingenstromen in het voortgezet speciaal onderwijs regio Utrecht

Kelly Beurskens MSc

Geplaatst op 3 mei 2021 Lees publicatie

Op de hoogte blijven?

Inschrijven nieuwsbrief