Doorstroom van praktijkonderwijs naar mbo

Al jaren is de doorstroom van praktijkonderwijsleerlingen naar het mbo omvangrijk en constant. Hoewel in de wet het praktijkonderwijs als eindonderwijs wordt gezien, gaat bijna de helft van de pro-leerlingen naar het mbo en zijn veruit de meesten van deze doorstromers daar succesvol.

Toch lijkt het bestaande wettelijk kader te schuren met de praktijk: er is onduidelijkheid over wat volgens de wet kan en mag. Het wettelijk kader voor het praktijkonderwijs is op een aantal terreinen niet scherp afgebakend en voor meerdere uitleg vatbaar. Zo is er in de opdracht voor het praktijkonderwijs geen sprake van doorstroom naar het mbo en mbo-diplomering, terwijl dit voor een groot deel van de leerlingen en scholen wel de praktijk is.

Een ander belangrijk punt is dat het wettelijk kader voor het aanbieden van de entreeopleiding in het praktijkonderwijs leidt tot verschillende interpretaties. Over het algemeen lijkt de doorstroom van praktijkonderwijs naar mbo, ook gezien de resultaten van de pro-leerlingen in het mbo, goed te functioneren. Er zijn echter verschillende signalen dat de discrepantie tussen het bestaande wettelijke kader en de huidige praktijk leidt tot onduidelijkheden en problemen rondom rechtmatigheid en verantwoordelijkheden.

Opties voor aanpassing wettelijke inkadering

In het onderzoek worden twee opties voor nieuwe wettelijke inkadering besproken, elk in verschillende varianten. De eerste optie neemt de bestaande praktijk als uitgangspunt en kiest ervoor die praktijk zo min mogelijk te verstoren door verandering in het wettelijk kader. De tweede optie neemt als uitgangspunt dat het wettelijke kader moet aansluiten bij de ontstane praktijk en kiest daarom voor een – meer of minder – ingrijpende herziening van het wettelijke kader. In het onderzoek worden de voor- en nadelen van beide opties besproken.

Lees ook

beroepsonderwijs

Monitor uitstroom Taalcentrum

drs. Ton Eimers

Geplaatst op 23 april 2021 Lees publicatie
algemeen

Beleid en ontwikkelingen bij ernstige enkelvoudige dyslexie

dr. Ed Smeets

Geplaatst op 14 december 2020 Lees publicatie

Op de hoogte blijven?

Inschrijven nieuwsbrief