Evaluatie aanpak jeugdteam mbo

Met de transities van onder meer de jeugdzorg, AWBZ en Participatiewet worden gemeenten vanaf 2015 verantwoordelijk voor jeugdzorg, werk en inkomen en zorg aan langdurig zieken en ouderen. Het takenpakket van de gemeente wordt hiermee fors uitgebreid. De Gemeente Utrecht grijpt de transities in het sociale domein aan om de hulp aan haar inwoners te vernieuwen. Het doel is om hulp te bieden die dichter aansluit bij de leefomgeving van de burgers, die laagdrempelig is en waar de eigen kracht en het informele netwerk van de cliënt centraal staat. In het voorjaar van 2012 is de gemeente daarom gestart met buurtteams. Centraal staat het idee ‘één huishouden, één plan, één contactpersoon’.

Al direct is onderkend dat de aanpak in buurtteams beter aansluit bij jongere kinderen, dan bij de doelgroep van ongeveer zestien jaar en ouder. In het mbo is de overlap tussen school- en woonomgeving vaak slechts beperkt aanwezig. Om die reden is in het mbo een variant op het buurtteam ontwikkeld, het Jeugdteam mbo.

Het Jeugdteam mbo biedt hulpverlening voor jongeren van 16 tot 23 jaar met psychosociale problemen die een opleiding volgen bij het GLU en de locatie Vondellaan van ROC MN. De komst van het Jeugdteam eind 2013 betekende een verandering in aanpak. De evaluatie geeft weer in hoeverre de initiële uitgangspunten en doelstellingen van het Jeugdteam zijn gerealiseerd tijdens het eerste experimentjaar en in hoeverre de aanpak van het Jeugdteam effectief en efficiënt is in vergelijking met de aanpak daarvoor.

Auteurs: drs. Ton Eimers, drs. Erik Keppels

Lees ook

kwetsbare-doelgroepen-en-passend-onderwijs

Monitor passend onderwijs in het mbo

Rita Kennis MSc

Geplaatst op 12 december 2023 Lees publicatie
kwetsbare-doelgroepen-en-passend-onderwijs

Onderzoek naar de leerlingenstromen in het voortgezet speciaal onderwijs regio Utrecht

Kelly Beurskens MSc

Geplaatst op 3 mei 2021 Lees publicatie

Op de hoogte blijven?

Inschrijven nieuwsbrief