Evaluatie passend onderwijs. Sectorrapport mbo

In veel opzichten heeft passend onderwijs in het mbo een ander karakter dan in het primair en voortgezet onderwijs. Zo kent het mbo geen regionale samenwerkingsverbanden van schoolbesturen en bestaat er geen speciaal middelbaar beroepsonderwijs. Toch zijn er ook veel overeenkomsten, niet in de laatste plaats in de doelen die met passend onderwijs worden nagestreefd. In deze sectorrapportage kijken we vooral naar die doelen. In hoeverre worden activiteiten ondernomen door de mbo-instellingen om de doelen te bereiken? worden de doelen al bereikt of is er zicht op het bereiken ervan? Ook komen de ervaringen van studenten, ouders, docenten en gemeenten aan bod.

Download het rapport hieronder.

Auteurs: Ake Eimers, Rita Kennis MSc

Lees ook

beroepsonderwijs

Monitor uitstroom Taalcentrum

drs. Ton Eimers

Geplaatst op 23 april 2021 Lees publicatie
algemeen

Beleid en ontwikkelingen bij ernstige enkelvoudige dyslexie

dr. Ed Smeets

Geplaatst op 14 december 2020 Lees publicatie

Op de hoogte blijven?

Inschrijven nieuwsbrief