Overbelaste jongeren in de regio Arnhem

Voortijdig schoolverlaten is een belangrijk maatschappelijk probleem. Onder de noemer voortijdig schoolverlaten gaan veel verschillende oorzaken en typen problematiek schuil. Veel jongeren vallen uit vanwege studie- en beroepskeuzeproblemen, zonder dat er sprake is van ernstige persoonlijke problemen. Er is echter ook een groep, die juist wel te maken heeft met een stapeling van ernstige problemen. Deze groep wordt de ‘overbelasten’ genoemd.

In de regio Arnhem slaan gemeenten en onderwijs de handen ineen om deze groep extra te ondersteunen. Dat gebeurt nu al: scholen, hulpverlening, jongerenwerk, gemeenten en anderen organiseren speciale opvang, ondersteuning en begeleiding voor deze jongeren. De moeilijkheid daarbij is echter dat nauwelijks bekend is om hoeveel overbelaste jongeren het gaat, waar zij zich bevinden en wat de aard van hun problematiek is.

Het voorliggende onderzoek, dat KBA heeft uitgevoerd in samenwerking met Oberon, geeft antwoord op die vragen. Voor het eerst is voor een hele regio in kaart gebracht hoeveel overbelaste jongeren er zijn. De uitkomsten liegen er niet om: de regio kent vele honderden jongeren in het onderwijs met zware problematiek. De meesten van hen worden goed opgevangen door betrokken en deskundige professionals. Een groot aantal van deze jongeren is in staat, vaak geheel zelfstandig, hun opleiding te voltooien. Tevens laat het onderzoek zien dat er meer nodig is om alle overbelaste jongeren te bereiken en goed te ondersteunen. Het tweede deel van de onderzoeksrapportage geeft een doorkijk naar de huidige aanpak en de punten waarop het beter kan.

Gemeenten en scholen hebben met dit onderzoek een eerste stap gezet op weg naar een sluitende en effectievere ondersteuning voor overbelaste jongeren. De volgende stap is om samen met de partners in de regio concrete doelen te formuleren en afspraken te maken over een gezamenlijke aanpak.
Download de publicatie hieronder.

Auteurs: drs. Ton Eimers, drs. Mariska Roelofs

Lees ook

kwetsbare-doelgroepen-en-passend-onderwijs

Monitor passend onderwijs in het mbo

Rita Kennis MSc

Geplaatst op 12 december 2023 Lees publicatie
kwetsbare-doelgroepen-en-passend-onderwijs

Onderzoek naar de leerlingenstromen in het voortgezet speciaal onderwijs regio Utrecht

Kelly Beurskens MSc

Geplaatst op 3 mei 2021 Lees publicatie

Op de hoogte blijven?

Inschrijven nieuwsbrief