Passend onderwijs in de klas

In dit onderzoeksrapport wordt verslag gedaan van de tweede meting van een van de deelonderzoeken in de landelijke evaluatie van passend onderwijs. In het onderzoek is nagegaan hoe het staat met passend onderwijs in scholen voor basisonderwijs en voortgezet onderwijs. De eerste meting is in 2016 uitgevoerd. Er zijn met behulp van vragenlijsten data verzameld bij intern begeleiders en ondersteuningscoördinatoren en bij leraren en leerlingen in de groepen 2, 4, 6 en 8 van het basisonderwijs en leerjaar 1 en 3 in het voortgezet onderwijs. Ook zijn toetsresultaten verzameld en geanalyseerd. Bij een deel van de scholen zijn lesobservaties uitgevoerd en gesprekken met leraren gehouden. Aan deze tweede meting hebben 48 basisscholen en 41 scholen voor voortgezet onderwijs deelgenomen.

 

Download het rapport hieronder.

Auteurs: dr. Ed Smeets

Lees ook

beroepsonderwijs

Monitor uitstroom Taalcentrum

drs. Ton Eimers

Geplaatst op 23 april 2021 Lees publicatie
algemeen

Beleid en ontwikkelingen bij ernstige enkelvoudige dyslexie

dr. Ed Smeets

Geplaatst op 14 december 2020 Lees publicatie

Op de hoogte blijven?

Inschrijven nieuwsbrief