Maatschappelijke kosten en baten Transitieroutes in Gelderland

In de arbeidsmarktregio’s wordt samengewerkt in de aanpak ter vermindering van de  jeugdwerkloosheid. Een van de aandachtspunten is de overgang van school naar werk. Niet alleen laaggeschoolde jongeren hebben moeite met de overgang van school naar werk, ook ruim 10% van de mbo studenten op niveau 3 en 4 vragen hierbij om extra ondersteuning vanwege een chronische ziekte, psychische klachten of andere problemen.

Het probleem voor deze jongeren wordt bemoeilijkt doordat mbo scholen zich vooral focussen op ondersteuning bij het behalen van het diploma. Ook bij gemeenten kunnen deze jongeren niet terecht omdat die zich vooral richten op ondersteuning aan mensen zonder startkwalificaties (mensen met een mbo-2, havo of vwo diploma) en werkzoekenden. Vanaf 2018 is in verschillende regio’s waaronder Midden-Gelderland, Rijk van Nijmegen en de Achterhoek actief ingezet op ondersteuning aan mbo 3 en 4 studenten van school naar werk: de huidige Transitieroute. De Transitieroute is een doorlopend overgangstraject vanaf de eindstage bij de opleiding tot en met de eerste baan.

De afgelopen drie jaar heeft KBA Nijmegen onderzoek gedaan naar de effecten van deze Transitieroute. De hoofdvraag was: Welke inspanningen worden verricht om mbo-jongeren met extra ondersteuningsbehoefte te begeleiden in hun overgang van opleiding naar werk en welke resultaten worden hierbij geboekt?

In het onderzoek zijn de loopbanen van 120 jongeren die meededen aan de Transitieroute in beeld gebracht. Zo werd duidelijk hoe effectief de ondersteuning was, welke kosten het met zich meebracht en wat de aanpak voor de jongeren heeft opgeleverd.

De resultaten van het onderzoek tonen aan dat de inspanningen positieve resultaten opleveren:

Daarnaast ontwikkelden de jongeren een positiever mensbeeld en vonden ze vaker passend duurzaam werk (vast contract).

Op basis van die resultaten worden onder meer deze aanbevelingen gedaan:

  • Zet in op professionalisering en meer samenwerking om de kwaliteit van begeleiding verder te versterken
  • Zorg ervoor dat jongeren in beeld blijven, ook na het verlaten van de opleiding

Auteurs: drs. Jan Raaijman, Britt Visser MSc

Lees ook

arbeid

Vroege loopbanen in de Technische Installatiebranche

Thomas Oostendorp MSc

Geplaatst op 16 oktober 2023 Lees publicatie
arbeid

Werken met warmtepompen: knelpunten en ondersteuningsbehoefte van MKB-installatiebedrijven

drs. Erik Keppels

Geplaatst op 16 oktober 2023 Lees publicatie

Op de hoogte blijven?

Inschrijven nieuwsbrief