Met het oog op werk

In de regio IJmond werken verschillende scholen samen om er voor te zorgen dat alle jongeren met succes hun school of opleiding afronden, ook jongeren die door persoonlijke omstandigheden daarmee moeite hebben. Een aanzienlijke groep jongeren is aangewezen op aangepaste vormen van onderwijs, extra begeleiding of meer intensieve ondersteuning. Scholen hebben afzonderlijk vaak een lange traditie van onderwijs voor deze speciale doelgroepen. Het resultaat voor de jongeren is echter meestal de optelsom van de inspanning die alle partijen gezamenlijk leveren.

De scholen in de regio IJmond hebben KBA gevraagd de inspanningen van de partijen en de samenwerking ten behoeve van de doelgroep tegen het licht te houden. In een kort onderzoek (quick scan) is gekeken of de samenwerkende scholen (en andere partners) op de goede weg zijn en op welke punten eventueel verbetering realiseerbaar is. De quick scan richt zich op de regio IJmond, bestaande uit de vier gemeenten Velsen, Beverwijk, Heemskerk en Uitgeest. Er zijn interviews gehouden met personen uit het voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs, van gemeenten en van het UWV en Bureau Jeugdzorg.

Download de publicatie hieronder.

Auteurs: drs. Ton Eimers

Lees ook

leer-en-kwalificatieplicht-voortijdig-schoolverlaten

Verbetering samenwerking bij aanpak jongeren in kwetsbare positie. RMC-subregio Amstelland en de Meerlanden. Kaartenboek.

drs. Mariska Roelofs

Geplaatst op 1 juli 2020 Lees publicatie
leer-en-kwalificatieplicht-voortijdig-schoolverlaten

Vsv en perspectief op werk

drs. Annet Jager

Geplaatst op 26 juni 2020 Lees publicatie

Op de hoogte blijven?

Inschrijven nieuwsbrief