Monitor passend onderwijs in het mbo

Om de ontwikkeling van passend onderwijs in het mbo de komende jaren te kunnen volgen, voeren KBA Nijmegen, ECBO en ResearchNed, in opdracht van het ministerie van OCW, de monitor Passend Onderwijs MBO uit. Deze monitoring loopt van 2022 tot 2026.

Het doel van de monitor is tweeledig:
– Zicht krijgen op de stand van zaken van passend onderwijs: in hoeverre krijgen studenten in het mbo passend onderwijs; worden de doelen van passend onderwijs gerealiseerd?
– Zicht krijgen op ontwikkelingen op het gebied van passend onderwijs in het mbo en de vier terreinen van de verbeteragenda.

De rapportage doet verslag van de meting die in 2022 is uitgevoerd. De opzet van de monitoring bestaat uit drie hoofdonderdelen: (1) vragenlijsten bij mbo-instellingen (centraal en decentraal niveau) en (2) mbo-studenten, en (3) verdiepende interviews met mbo-instellingen om beter zicht krijgen op de ontwikkelingen in de visie van de onderwijsinstelling op passend onderwijs.

Meer weten? Download het rapport hieronder.

Auteurs: Rita Kennis MSc, drs. Ton Eimers, Britt Visser MSc

Lees ook

kwetsbare-doelgroepen-en-passend-onderwijs

Onderzoek naar de leerlingenstromen in het voortgezet speciaal onderwijs regio Utrecht

Kelly Beurskens MSc

Geplaatst op 3 mei 2021 Lees publicatie
beroepsonderwijs

Monitor uitstroom Taalcentrum

drs. Ton Eimers

Geplaatst op 23 april 2021 Lees publicatie

Op de hoogte blijven?

Inschrijven nieuwsbrief