Monitoring OPDC Utrecht

OPDC Utrecht is de bovenschoolse voorziening van het samenwerkingsverband Sterk VO. Op OPDC Utrecht zitten leerlingen die als gevolg van een stapeling van problematiek tijdelijk geen regulier vo kunnen volgen. Elke leerling volgt een programma op maat met veel ondersteuning en intensieve begeleiding bij het aanpakken van hun problemen. De opdracht is om leerlingen binnen twee jaar weer terug te schakelen naar regulier onderwijs, maar het belangrijkste is dat de leerling uitvindt wat hij of zij zelf wil, wat bij hem of haar past en wordt voorbereid op zijn of haar eigen toekomst. Tegelijkertijd versterkt OPDC Utrecht als expertisecentrum ook de preventieve functie van het reguliere onderwijs.

Sinds de oprichting van OPDC Utrecht in 2009 worden de leerlingen die een periode op OPDC Utrecht hebben gezeten gevolgd in hun schoolloopbaan. Met de monitoring kan worden bepaald in welke mate leerlingen op het OPDC passend worden ondersteund en in hoeverre hun problematiek verminderd. Ook na uitstroom blijven de leerlingen gevolgd worden in hun schoolloopbaan.

Eind 2018 en begin 2019 is de achtste en negende meting uitgevoerd. Daarin zijn alle leerlingen meegenomen die in het schooljaar 2016-2017 en 2017-2018 nieuw zijn ingestroomd, en/of in die schooljaren het OPDC hebben verlaten. Voor deze leerlingen is bekeken in welke mate zij een passende plek hebben gehad op OPDC Utrecht en in hoeverre de schoolloopbaan doorlopend is. Daarbij is speciale aandacht gegeven aan de verschillen tussen leerlingen die uitstromen richting het vso en leerlingen die dat niet doen. Daarnaast is dieper in gegaan op enkele thema’s:

  • De ontwikkeling in de kernpartneraanpak
  • De rol van het OPDC als expertisecentrum voor de scholen in het samenwerkingsverband (OPDC-expert, schakelexpert).

Download het rapport hieronder.

Auteurs: Rita Kennis MSc

Lees ook

kwetsbare-doelgroepen-en-passend-onderwijs

Monitor passend onderwijs in het mbo

Rita Kennis MSc

Geplaatst op 12 december 2023 Lees publicatie
kwetsbare-doelgroepen-en-passend-onderwijs

Onderzoek naar de leerlingenstromen in het voortgezet speciaal onderwijs regio Utrecht

Kelly Beurskens MSc

Geplaatst op 3 mei 2021 Lees publicatie

Op de hoogte blijven?

Inschrijven nieuwsbrief