Monitoring Utrechtse Onderwijs Agenda

In de Utrechtse Onderwijs Agenda (UOA) hebben de onderwijsinstellingen en de gemeente Utrecht voor de periode 2014-2018 gezamenlijk doelen geformuleerd gericht op de verdere verbetering van het Utrechtse onderwijs. Deze doelen zijn uitgewerkt in subdoelen, interventies en beoogde effecten. In zes Tafels zijn de betrokken partners aan de slag gegaan met een bepaald thema. In opdracht van de gemeente Utrecht is de Utrechtse Onderwijs Agenda over de periode 2014-2018 gemonitord en geëvalueerd. In deze rapportage is verslag gedaan van de eindmeting, waarin de balans van vier jaar UOA wordt opgemaakt. Deze eindmeting omvat naast een verslag over de bereikte resultaten, ook een analyse naar de opbrengsten en meerwaarde van de gekozen methodiek – die van (bestuurlijke) Tafels.

Auteurs: Rita Kennis MSc, drs. Mariska Roelofs, drs. Ton Eimers

Lees ook

leer-en-kwalificatieplicht-voortijdig-schoolverlaten

Verbetering samenwerking bij aanpak jongeren in kwetsbare positie. RMC-subregio Amstelland en de Meerlanden. Kaartenboek.

drs. Mariska Roelofs

Geplaatst op 1 juli 2020 Lees publicatie
leer-en-kwalificatieplicht-voortijdig-schoolverlaten

Vsv en perspectief op werk

drs. Annet Jager

Geplaatst op 26 juni 2020 Lees publicatie

Op de hoogte blijven?

Inschrijven nieuwsbrief