Monitoring Utrechtse School

De leerlingen van de Utrechtse School worden gevolgd in de Regiomonitor. De Utrechtse School is op 1 augustus 2009 van start gegaan. De Utrechtse School is een basisvoorziening voor leerlingen, die door een stapeling van problemen, tijdelijk of voor een langere periode niet in het reguliere onderwijs terecht kunnen. Het gaat om jongeren in de leeftijd van 12 tot 23 jaar, die moeite hebben met leren, sociaal emotionele problemen hebben en/of problemen ondervinden in de thuissituatie. Deze jongeren hebben intensieve begeleiding nodig, die in het reguliere onderwijs niet gegarandeerd kan worden.

Als eerste stap in de monitoring zijn in april 2010 de dossiers bekeken van de deelnemers die op dat moment onderwijs volgden op de Utrechtse School.  In totaal zijn de dossiergegevens van 192 deelnemers van de Utrechtse School verzameld. In de rapportage ‘Monitoring Utrechtse School: De deelnemers’ (KBA, 2010) is de deelnemerspopulatie van de Utrechtse School in beeld gebracht (stand april 2010).

In november 2010 is een tweede dossieronderzoek gedaan en zijn gegevens verzameld van deelnemers die na de nulmeting (april 2010) geplaatst zijn op de Utrechtse School. Van deze deelnemers zijn dezelfde gegevens verzameld als van de deelnemers die in de nulmeting zijn meegenomen (achtergrondgegevens, onderwijsprogramma, voorgaande schoolloopbaan, probleemgebieden, betrokken hulpverlening).

Download de publicatie hieronder.

Auteurs: drs. Ton Eimers, Rita Kennis MSc, drs. Erik Keppels, drs. Mariska Roelofs

Lees ook

leer-en-kwalificatieplicht-voortijdig-schoolverlaten

Verbetering samenwerking bij aanpak jongeren in kwetsbare positie. RMC-subregio Amstelland en de Meerlanden. Kaartenboek.

drs. Mariska Roelofs

Geplaatst op 1 juli 2020 Lees publicatie
leer-en-kwalificatieplicht-voortijdig-schoolverlaten

Vsv en perspectief op werk

drs. Annet Jager

Geplaatst op 26 juni 2020 Lees publicatie

Op de hoogte blijven?

Inschrijven nieuwsbrief