Monitoring Utrechtse SchoolMonitoring Utrechtse School

De Utrechtse School is op 1 augustus 2009 van start gegaan en richt zich op leerlingen, die door een stapeling van problemen, tijdelijk of voor een langere periode niet in het reguliere onderwijs terecht kunnen. Het gaat om jongeren in de leeftijd van 12 tot 23 jaar, die moeite hebben met leren, sociaal emotionele problemen hebben en/of problemen ondervinden in de thuissituatie. Deze jongeren hebben intensieve begeleiding nodig, die in het reguliere onderwijs niet gegarandeerd kan worden. De leerlingen van de Utrechtse School worden gevolgd in de Regiomonitor.

KBA heeft inmiddels drie metingen gedaan en deze rapportage richt zich op de derde meting, die eind 2012 is uitgevoerd.
De derde meting is een voortzetting van de eerder gestarte monitoring. Door middel van dossieronderzoek zijn gegevens verzameld van de nieuw ingestroomde deelnemers in 2011-2012. Deze nieuwe instroom in een bepaald schooljaar noemen we een cohort. Het cohort 2011-2012 bestaat uit 124 deelnemers die in schooljaar 2011-2012 de Utrechtse School zijn ingestroomd. We maken een vergelijking met de cohorten 2009-2010 en 2010-2011 om de ontwikkeling over de jaren zichtbaar te maken.

Download de publicatie hieronder.

Auteurs: drs. Ton Eimers, Rita Kennis MSc, drs. Erik Keppels, drs. Mariska Roelofs

Lees ook

leer-en-kwalificatieplicht-voortijdig-schoolverlaten

Verbetering samenwerking bij aanpak jongeren in kwetsbare positie. RMC-subregio Amstelland en de Meerlanden. Kaartenboek.

drs. Mariska Roelofs

Geplaatst op 1 juli 2020 Lees publicatie
leer-en-kwalificatieplicht-voortijdig-schoolverlaten

Vsv en perspectief op werk

drs. Annet Jager

Geplaatst op 26 juni 2020 Lees publicatie

Op de hoogte blijven?

Inschrijven nieuwsbrief