Opties voor aanpassing van de partiële leerplicht

Voortijdig schoolverlaten is een belangrijk maatschappelijk probleem. De huidige partiële leerplicht blijkt als instrument om dat probleem mee aan te pakken vaak ontoereikend.

Het ministerie van OC&W heeft drie alternatieven voor de bestaande partiële leerpicht op effecten, kosten en uitvoerbaarheid laten onderzoeken. Alle voorgestelde alternatieven omvatten afschaffing van de bestaande partiële leerplicht en verlenging van de volledige leerplicht. De opties variëren wat betreft de hantering van de leeftijdsgrens voor de leerplicht en de invoering van een kwalificatieplicht. Met behulp van een rekenmodel worden prognoses gegeven voor verwachte effecten en kosten van de leerplichtaanpassingen. Interviews met gemeenten en ROC’s geven aanvullend inzicht in de uitvoerbaarheid van de opties.

Het onderzoek laat zien dat verlenging van de volledige leerplicht ertoe kan bijdragen dat veel meer jongeren een startkwalificatie behalen. Wijziging van de leerplicht is daarvoor echter niet voldoende . Betere handhaving van de leerplicht en het creëren van een passend onderwijsaanbod voor potentiële uitvaller zijn noodzakelijk om de startkwalificatiewinst daadwerkelijk te realiseren.

 

Download de publicatie hieronder. 

Auteurs: drs. Ton Eimers, drs. Paul den Boer, drs. Mariska Roelofs

Lees ook

leer-en-kwalificatieplicht-voortijdig-schoolverlaten

Verbetering samenwerking bij aanpak jongeren in kwetsbare positie. RMC-subregio Amstelland en de Meerlanden. Kaartenboek.

drs. Mariska Roelofs

Geplaatst op 1 juli 2020 Lees publicatie
leer-en-kwalificatieplicht-voortijdig-schoolverlaten

Vsv en perspectief op werk

drs. Annet Jager

Geplaatst op 26 juni 2020 Lees publicatie

Op de hoogte blijven?

Inschrijven nieuwsbrief