Praktijkleren met praktijkverklaring

Praktijkleren met praktijkverklaring
Praktijkleren met praktijkverklaring is een laagdrempelige vorm van vakgerichte scholing. Deelnemers leren in de praktijk bij een leerbedrijf werkprocessen te beheersen en kunnen daarmee een praktijkverklaring verwerven. De doelgroep bestaat uit werkzoekenden en werkenden zonder startkwalificatie, voor wie het behalen van een volledig mbo-diploma (incl. entreeopleiding) of een mbo-certificaat vooralsnog niet haalbaar lijkt. Bij praktijkleren leert de kandidaat, onder begeleiding, van tevoren afgesproken werkprocessen uit een mbo-opleiding. De invulling van praktijkleren met de praktijkverklaring is maatwerk, maar vaste onderdelen zijn begeleiding, een leerbaan en een vorm van inkomen. Voor de werkprocessen die de deelnemer heeft leren uitvoeren ontvangt hij een praktijkverklaring. In de praktijkverklaring geeft een praktijkopleider aan welke werkprocessen de student in het leerbedrijf heeft leren uitvoeren.

Onderzoek
In opdracht van het Nationaal Regieorgaan (NRO) heeft KBA Nijmegen onderzoek gedaan naar de pilots praktijkleren met praktijkverklaring. Het onderzoek is uitgevoerd op verzoek van de ministeries van OCW en SZW. Het onderzoek had tot doel om het verloop van de pilots te beschrijven en analyseren en om het effect van het praktijkleren op de loopbanen van deelnemers vast te stellen. Het eerste deel, over het verloop van de pilots, is uitgevoerd en daarvan wordt in deze rapportage verslag gedaan. Het tweede deel, de effectmeting, kon door omstandigheden niet worden uitgevoerd. Op basis van het uitgevoerde onderzoek kan dan ook geen uitspraak gedaan worden over de effecten van het praktijkleren op loopbanen van de deelnemers. Inmiddels is besloten praktijkleren met praktijkverklaring landelijk in te voeren, bevindingen van het onderzoek bieden handreikingen om de implementatie van deze nieuwe aanpak succesvol te laten verlopen.

Auteurs: drs. Ton Eimers, drs. Annet Jager, drs. Jan Raaijman

Lees ook

onderwijs-en-ondersteuning

Infographic: Op weg van school naar duurzaam werk

drs. Jan Raaijman

Geplaatst op 29 februari 2024 Lees publicatie
algemeen

Monitor onderwijssegregatie. Een grijs gebied.

dr. Marjolein Muskens

Geplaatst op 9 januari 2024 Lees publicatie

Op de hoogte blijven?

Inschrijven nieuwsbrief