Probleemanalyse VSV regio Stedendriehoek

Het ministerie van OCW stuurt haar vsv-beleid voornamelijk op cijfers. De invulling van het vsv-beleid laat zij over aan de 39 RMC-regio’s in Nederland. Het ministerie gaat convenanten aan met elke individuele RMC-regio. De vorige convenantperiode 2008-2011 is afgelopen en de nieuwe convenantperiode 2012-2015 breekt aan. Als onderlegger van het nieuwe vsv-convenant vraagt het ministerie om een regionale probleemanalyse (RPA). Voor deze analyse is een handreiking verschenen, waarin is aangegeven welke onderdelen in de analyse aan bod moeten komen.

Nieuw voor het convenant zijn de norm- en streefwaarden vsv die per onderwijstype zijn geformuleerd. Op grond van de analyses moet blijken waar knelpunten zitten. Concreet worden een aantal centrale thema’s bepaald voor de komende convenantperiode. De thema’s vormen een mix van bepaalde doelgroepen en problematieken. Het vsv-beleid kan daardoor specifiek ingevuld worden, gericht op verschillende groepen, problemen en situaties.
De thema’s vormen de basis voor de maatregelen die in de komende convenantperiode zullen worden genomen.
KBA heeft voor drie RMC-regio’s en één RMC-subregio (Nijmegen) een RPA uitgevoerd.

Download de publicatie hieronder.

Auteurs: drs. Ton Eimers, drs. Erik Keppels

Lees ook

leer-en-kwalificatieplicht-voortijdig-schoolverlaten

Verbetering samenwerking bij aanpak jongeren in kwetsbare positie. RMC-subregio Amstelland en de Meerlanden. Kaartenboek.

drs. Mariska Roelofs

Geplaatst op 1 juli 2020 Lees publicatie
leer-en-kwalificatieplicht-voortijdig-schoolverlaten

Vsv en perspectief op werk

drs. Annet Jager

Geplaatst op 26 juni 2020 Lees publicatie

Op de hoogte blijven?

Inschrijven nieuwsbrief