Regiomonitor Utrecht Voortijdig Schoolverlaten

De Regiomonitor VSV Utrecht is een instrument om de aanpak van het voortijdig schoolverlaten te monitoren en evalueren. In de monitor worden gegevens verzameld van vele duizenden jongeren in het voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs. Met die gegevens is het mogelijk de schoolloopbaan van jongeren te volgen en de effectiviteit van maatregelen te meten. Er was tot nu toe weinig systematisch onderzoek gedaan naar de effectiviteit van vsv-maatregelen. Door de deelnemers van bijvoorbeeld projecten, voorzieningen of begeleidingstrajecten nauwkeurig te volgen, wordt duidelijk wat werkt en wat niet. Met de informatie uit de Regiomonitor zijn gemeenten en anderen beter in staat hun beleid te sturen. De Regiomonitor is ontwikkeld met financiële steun van de provincie Utrecht en de gemeenten Utrecht en Amersfoort in het kader van de Convenanten Voortijdig Schoolverlaten.

De Regiomonitor is eigendom van de gemeenten in de RMC-regio Utrecht en de RMC-regio Eem en Vallei. De gemeenten Utrecht en Amersfoort treden op als contactgemeenten.

Download de publicatie hieronder. 

Auteurs: drs. Ton Eimers, Rita Kennis MSc, drs. Erik Keppels, drs. Mariska Roelofs

Lees ook

leer-en-kwalificatieplicht-voortijdig-schoolverlaten

Verbetering samenwerking bij aanpak jongeren in kwetsbare positie. RMC-subregio Amstelland en de Meerlanden. Kaartenboek.

drs. Mariska Roelofs

Geplaatst op 1 juli 2020 Lees publicatie
leer-en-kwalificatieplicht-voortijdig-schoolverlaten

Vsv en perspectief op werk

drs. Annet Jager

Geplaatst op 26 juni 2020 Lees publicatie

Op de hoogte blijven?

Inschrijven nieuwsbrief