Regionaal actieplan Leerplicht, Kwalifcatieplicht en RMC Stedendriehoek

In het rapport Samenwerking leerplicht Stedendriehoek (Roelofs & Eimers, 2007) is beschreven met welke ontwikkelingen de gemeenten in de Stedendriehoek de komende jaren te maken krijgen en hoe zij daar gezamenlijk het beste op zouden kunnen reageren. In reactie op de conclusies en aanbevelingen hebben de gemeenten nu laten onderzoeken hoe samenwerking op het gebied van leerplicht en RMC verder versterkt kan worden. Gekozen is voor een aanpak langs twee sporen.

Het eerste spoor richt zich op de leerplichtfunctie uitgevoerd door de afzonderlijke gemeenten, gericht op de leerplichtigen van het primair en voortgezet onderwijs (vmbo, havo, vwo). Het uitgangspunt is dat de gemeenten zelf zorgen voor de uitvoering van de leerplichtfunctie. Het doel is om de uitvoering kwalitatief te verbeteren op basis van gezamenlijke kwaliteitsnormen. Per gemeente is daartoe een actieplan opgesteld. Het tweede spoor omvat de kwalificatieplicht- en RMC-functie. Voorgesteld wordt om deze beide functies niet per gemeente, maar per subregio en regionaal te organiseren. Hierbij gaat het om de groep kwalificatieplichtigen van 16 tot 24 jaar, die in het middelbaar beroepsonderwijs (MBO) zitten of daar zijn uitgevallen.
De onderzoeksrapportage bestaat uit twee delen.

Deel 1 is het hoofdrapport en omvat de belangrijkste conclusies en aanbevelingen voor de twee sporen. In deel 2 zijn de bevindingen en aanbevelingen (actiepunten) voor elk van de acht gemeenten afzonderlijk opgenomen.

Download de publicatie hieronder.

Auteurs: drs. Ton Eimers, drs. Mariska Roelofs

Lees ook

onderwijs-en-ondersteuning

Schoolbeleid en registratie aanwezigheid en afwezigheid

drs. Mariska Roelofs

Geplaatst op 3 april 2023 Lees publicatie
onderwijs-en-ondersteuning

Monitor Onderwijsloopbanen

Rita Kennis MSc

Geplaatst op 13 juli 2022 Lees publicatie

Op de hoogte blijven?

Inschrijven nieuwsbrief