Rendement van het Flex College

Op 1 augustus 2008 is het Flex College van start gegaan. Het Flex College biedt een leeromgeving voor risicoleerlingen van 12 jaar en ouder, die in het reguliere voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs binnen het ‘Samenwerkingsverband VO-ROC Nijmegen en omgeving’ (tijdelijk) geen passende vormen van onderwijs en begeleiding kunnen krijgen. Het onderwijs is altijd gericht op de terugkeer naar het reguliere onderwijs, het behalen van een onderwijskwalificatie of toeleiding naar arbeid.

KBA heeft op verzoek van het bestuur van het Samenwerkingsverband onderzoek gedaan naar het rendement van het Flex College. Het onderzoek richtte zich op het zichtbaar maken van de effecten en op het leggen van een basis voor een permanente monitoring van de resultaten. Het doel van de monitoring is om periodiek de belangrijkste effecten zichtbaar te maken op verschillende niveaus. In de eerste plaats gaat het daarbij om de resultaten die voor en met de deelnemers worden behaald. Daarnaast heeft het Flex College een belangrijke bijdrage te leveren in het bredere geheel van de Nijmeegse aanpak voor risicoleerlingen. Ook de wijze waarop het Flex College die rol vervult, is onderwerp van de evaluatie.

Download de publicatie hieronder. 

Auteurs: drs. Ton Eimers, drs. Mariska Roelofs

Lees ook

leer-en-kwalificatieplicht-voortijdig-schoolverlaten

Verbetering samenwerking bij aanpak jongeren in kwetsbare positie. RMC-subregio Amstelland en de Meerlanden. Kaartenboek.

drs. Mariska Roelofs

Geplaatst op 1 juli 2020 Lees publicatie
leer-en-kwalificatieplicht-voortijdig-schoolverlaten

Vsv en perspectief op werk

drs. Annet Jager

Geplaatst op 26 juni 2020 Lees publicatie

Op de hoogte blijven?

Inschrijven nieuwsbrief