Samenwerking leerplicht Stedendriehoek

De aandacht voor voortijdig schoolverlaten is de afgelopen jaren sterk toegenomen. Leerplicht en RMC worden steeds meer gezien als een instrument om voortijdig schoolverlaten terug te dringen. Landelijke (en regionale) ontwikkelingen wijzen op een verschuiving in het ambitieniveau met betrekking tot leerplicht en RMC. Deze ambitieverschuiving legt de lat voor de uitvoering hoger. Niet alleen moet de curatieve zorg en handhaving op orde zijn, daarnaast krijgt leerplicht steeds meer een preventieve en proactieve functie. De gemeenten binnen de Stedendriehoek willen verkennen of de huidige uitvoering van de leerplicht versterkt kan worden door intensivering van de samenwerking tussen de zeven gemeenten.

In het voorliggende rapport worden de resultaten weergegeven van een onderzoek dat KBA heeft uitgevoerd naar de mogelijkheden voor een gezamenlijke versterking van de leerplichtfunctie. In het onderzoek zijn portefeuillehouders, managers, leerplichtambtenaren, RMC-coördinatoren en RMC-medewerkers gevraagd om de huidige uitvoeringspraktijk te beschrijven en tevens om hun wensen en ambities te formuleren met betrekking tot de leerplicht- (en RMC-)uitvoering. Op basis van de regionale en landelijke ontwikkelingen, en de verschuiving van een traditioneel ambitieniveau (Basis) naar een ambitieniveau (Plus) dat aansluit op de landelijke ontwikkelingen, zijn vier centrale thema’s geformuleerd die van essentieel belang zijn voor een effectieve en efficiënte aanpak van ongeoorloofd verzuim en voortijdig schoolverlaten: curatieve zorg, preventie, organisatie en beleid. Deze vier kernthema’s vormen het kader voor de beschrijving van de huidige situatie en de wensen en ambities op het terrein van leerplicht en RMC binnen de Stedendriehoek. Op basis van de onderzoeksbevindingen kunnen de gemeenten binnen de Stedendriehoek nadere besluiten nemen over het ambitieniveau en de daarbij meest passende organisatievorm voor leerplicht en RMC.

Download de publicatie hieronder.

Auteurs: drs. Ton Eimers, drs. Mariska Roelofs

Lees ook

leer-en-kwalificatieplicht-voortijdig-schoolverlaten

Verbetering samenwerking bij aanpak jongeren in kwetsbare positie. RMC-subregio Amstelland en de Meerlanden. Kaartenboek.

drs. Mariska Roelofs

Geplaatst op 1 juli 2020 Lees publicatie
leer-en-kwalificatieplicht-voortijdig-schoolverlaten

Vsv en perspectief op werk

drs. Annet Jager

Geplaatst op 26 juni 2020 Lees publicatie

Op de hoogte blijven?

Inschrijven nieuwsbrief