Samenwerking tussen onderwijs, gemeenten en jeugdhulp

Sinds de invoering van passend onderwijs hebben samenwerkingsverbanden en scholen voor primair en voortgezet onderwijs en instellingen voor middelbaar beroepsonderwijs meer ruimte gekregen om een eigen invulling te geven aan het ondersteuningsaanbod voor leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften. Gemeenten hebben verantwoordelijkheden op het gebied van jeugdhulp en de inkoop daarvan gekregen en gemeenten vormen de verbinding tussen onderwijs en jeugdhulp. Om meer zicht te krijgen op factoren die bijdragen aan succesvolle samenwerking, worden in dit rapport vier aansprekende voorbeelden van samenwerking tussen onderwijs, gemeenten en jeugdhulp beschreven.

Auteurs: dr. Ed Smeets

Lees ook

kwetsbare-doelgroepen-en-passend-onderwijs

Monitor passend onderwijs in het mbo

Rita Kennis MSc

Geplaatst op 12 december 2023 Lees publicatie
kwetsbare-doelgroepen-en-passend-onderwijs

Onderzoek naar de leerlingenstromen in het voortgezet speciaal onderwijs regio Utrecht

Kelly Beurskens MSc

Geplaatst op 3 mei 2021 Lees publicatie

Op de hoogte blijven?

Inschrijven nieuwsbrief